Terug naar het overzicht

Safety in de cloud

Geef uw veiligheidsgerichte data via internet door naar de PROFICLOUD, om uw bedrijfsprestaties verder te verhogen.

Safety in de cloud
Safety in de cloud – een nieuwe aanpak voor meer efficiëntie

Safety in de cloud – een nieuwe aanpak voor meer efficiëntie

Cloudgebaseerde toepassingen bieden volledig nieuwe mogelijkheden om mensen, data en processen bij elkaar te laten komen. Ook veiligheidsgerichte data spelen daarbij een belangrijke rol. Op welke manier?

Wij laten u zien hoe u met onze cloudgebaseerde veiligheidsoplossing uw bedrijfsprestaties verder kunt verbeteren. Verzeker u van uw concurrentievoordeel in een digitale wereld – met de PROFINET-gebaseerde cloudoplossing van Phoenix Contact.  

Uw voordelen

  • maximale beschikbaarheid, omdat toegang tot proces- en veiligheidsdata altijd en vanaf elke plek mogelijk is
  • een hogere productiviteit door een allesomvattend overzicht over op data, resources en machines
  • minimalisering van storingen en stilstandtijden door preventief onderhoud
  • veilige en gecertificeerde communicatie dankzij TLS-datacodering

Cloudgebaseerde veiligheidsoplossingen voor meer efficiëntie

Safety in de Proficloud

De mogelijkheid om via het Internet of Things (IoT) in realtime toegang te hebben tot veiligheidssysteemdata en deze in nuttige informatie om te zetten, biedt voor u als installatie-eigenaar of machinebouwer een groot potentieel.

  • Met cloud-devices veiligheidsgerichte data doorgeven naar de cloud
  • Proces- en veiligheidsdata continu in de cloud samenbrengen en bewaken
  • Verzamelde informatie op mobiele eindapparaten altijd en vanaf iedere plek analyseren

Cloud-geschikte veilige en niet-veilige I/O's voor de schakelkast

Cloud-geschikte veilige en niet-veilige I/O's voor de veldinstallatie

Mogelijkheden met safety in de cloud

Met de Proficloud-oplossing van Phoenix Contact kunt u als installatie-eigenaar of machinebouwer uw bedrijfsprocessen verbeteren door bijvoorbeeld het gebruikersgedrag te analyseren. Of u probeert de machineconstructie naar ergonomische aspecten te optimaliseren. Daarnaast maakt de realtime-data-analyse preventief onderhoud mogelijk, zodat de levensduur van uw machine kan worden verlengd door tijdige vervanging van slijtagegevoelige componenten, zoals relais.

Toepassingsvoorbeelden

Wij laten u toepassingsvoorbeelden en nieuwe mogelijkheden zien die een cloudgebaseerde veiligheidsoplossing u kan bieden:

U bent machine-eigenaar. Uw machine vertoont een opvallend hoog onderbrekingsniveau.

De productieonderbrekingen worden veroorzaakt door bediening van de nood-uit-systemen en het openen van deuren.

Oplossingsprincipe met een cloudgebaseerde veiligheidsoplossing

Een eerste realtime-data-analyse van de met de cloud verbonden deurschakelaars en nood-uit-knoppen laat u zien in welke tijdspanne welke machine werd bediend en wat de overige procesparameters toen waren. Mogelijke procesparameters zijn bijv. de doorvoer en uitval.

Ga een stap verder en voer vergelijkende analyses van vergelijkbaar geconstrueerde machines of van machines van verschillende fabrikanten uit. Bovendien kunt u de performance van vergelijkbare machines in verschillende productieploegen vergelijken.

Daaruit kunnen conclusies worden getrokken aangaande een foutieve constructie of bediening om vervolgens maatregelen ter verbetering van de productiviteit te kunnen treffen.

U bent machine-eigenaar. De machine wordt regelmatig gereinigd of onderhouden.

U bewaakt de aandrijfsnelheid van uw machine en ziet dat de bedrijfsmodus wordt gewijzigd en de machine in een gereduceerde snelheid wordt gezet. De beveiligingsdeuren blijven in de instelmodus echter opvallend vaak gesloten.

Oplossingsprincipe met een cloudgebaseerde veiligheidsoplossing

In de cloud worden de veiligheidsgerichte signalen zoals beveiligingsdeurvergrendeling, systemen voor het bevestigen van signalen in combinatie met bedrijfsmodi alsmede veilige snelheidsprofielen in realtime verzameld en beschikbaar gemaakt voor analyse. Dit geeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een plausibiliteitscontrole als preventieve maatregel tegen manipulatie. 

U bent machine-eigenaar. Uw installatie vereist vaak toegang voor onderhoud.

Door dit veelvoorkomende ongeplande onderhoud worden veiligheidsrelevante, slijtagegevoelige componenten zoals relais, kleppen en mechanische schakelaars bovenproportioneel belast.

Oplossingsprincipe met een cloudgebaseerde veiligheidsoplossing

Als de beveiligingsdeur te vaak wordt geopend, kan dit een aanwijzing zijn dat de machine niet zoals verwacht functioneert en er meer onderhoud nodig is. Voor u als machine-eigenaar bestaat de mogelijkheid corrigerende maatregelen te treffen. Want meer gebruik van een mechanische deurvergrendeling zou de levensduur verkorten en de oorspronkelijke gebruiksduur (mission time voor de PL-berekening) beïnvloeden. 

U bent verantwoordelijk voor de bewaking van bruggen en sluizen.

Rivieren bemoeilijken de toegang tot bepaalde installaties. Daarom worden de over een uitgestrekt gebied verspreide ophaalbruggen en sluizen centraal bestuurd vanuit een controleruimte.

Oplossingsprincipe met een cloudgebaseerde veiligheidsoplossing

Gebruik onze cloudoplossing als kabelvervanging voor de veiligheidsgerichte data. U kunt bijv. bruggen op afstand bewaken, bruggen openen en sluiten of de nood-uit bedienen. Ook de bewakingsbeelden kunnen direct naar de cloud worden doorgegeven en daar verder worden verwerkt.

PROFICLOUD – de cloudoplossing voor de industrie

Internet of Things (IoT) met de PROFICLOUD  

Internet of Things (IoT) met de PROFICLOUD

Phoenix Contact biedt u met de PROFICLOUD een open IoT-platform aan voor een efficiënte integratie van cloud-geschikte automatiseringscomponenten en clouddiensten.

Met de PROFICLOUD koppelt u uw productie-installaties locatie-overkoepelend en betrouwbaar. Hiervoor worden PROFINET-netwerken met behulp van de systeemkoppeling met elkaar verbonden.

Gebruik daarvoor de kant-en-klare diensten uit ons aanbod of stel uw eigen clouddiensten samen met onze Software Development Kit (SDK).

Beveiligde communicatie dankzij TLS-datacodering

Veilige TLS-datacodering  

Veilige TLS-datacodering

De communicatie van en naar de PROFICLOUD is gecodeerd met TLS 1.2.

Alle apparaten en diensten die met de PROFICLOUD zijn verbonden, brengen altijd een uitgaande verbinding tot stand. Dat betekent dat alle deelnemers verbinding maken met de PROFICLOUD, en dus niet dat de cloud verbinding maakt met de deelnemers.

Zo wordt voorkomen dat een ongewenste verbinding met de Proficloud-deelnemers kan worden opgebouwd vanuit het internet.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

Service


PROFICLOUD

Standortübergreifende und sichere Kommunikation

Meer informatie