Oplossingen voor de net- en installatiebeveiliging

Overzicht

Transformatorhuisje aan de voet van een windturbine  

Hoge netstabiliteit door voorschriften voor netinvoeding

  • Voor de invoeding van de opgewekte energie in het voedingsnet bestaan tegenwoordig aanzienlijk hogere eisen dan enkele jaren geleden.
  • Elke windenergie-installatie heeft een zelfstandig invoedingsmanagement nodig.
  • Phoenix Contact biedt totaaloplossingen aan voor uw invoedingsmanagement en netmonitoring, zodat u met normconforme installaties tegemoetkomt aan deze eisen.

Toepassing

Elektriciteitscentrale  

De laagspanningsrichtlijn zorgt voor netstabiliteit

Initiatieven zoals de Duitse duurzame-energiewet (EEG) zijn erop gericht de conventionele energiewinning stapsgewijs te vervangen door duurzame energiebronnen.

Een gevolg hiervan is dat er extra aandacht moet worden besteed aan een stabiel netbedrijf, zodat de gewonnen energie betrouwbaar en met hoge kwaliteit naar de verbruikers kan worden getransporteerd.

Een windenergie-installatie (WEA) heeft daarom tegenwoordig ook als taak om schommelingen in het net tegen te gaan en zodoende de stabiliteit van het net te verhogen.

Daarvoor moet deze voldoen aan de netaansluitingsvoorwaarden van het desbetreffende land; in Duitsland zijn die vastgelegd in laagspanningsrichtlijn VDE-AR-N 4105. Ook moeten installatiegebruikers een net- en installatiebeveiliging integreren die de toestandswaarden van het net registreert en eventueel een nooduitschakeling uitvoert. Met oplossingen voor het invoedingsmanagement van Phoenix Contact kunt u het voedingsnet continu bewaken en de installatiebesturing kan zo op veranderingen in het net reageren.

Een windenergie-installatie (WEA) heeft daarom tegenwoordig ook als taak om schommelingen in het net tegen te gaan en zodoende de stabiliteit van het net te verhogen.

Daarvoor moet deze voldoen aan de netaansluitingsvoorwaarden van het desbetreffende land; in Duitsland zijn die vastgelegd in laagspanningsrichtlijn VDE-AR-N 4105. Ook moeten installatiegebruikers een net- en installatiebeveiliging integreren die de toestandswaarden van het net registreert en eventueel een nooduitschakeling uitvoert. Met oplossingen voor het invoedingsmanagement van Phoenix Contact kunt u het voedingsnet continu bewaken en de installatiebesturing kan zo op veranderingen in het net reageren.

Topologie invoedingsmanagement

Energie op elk moment normconform invoeden

Oplossing

Compacte besturing ILC 191 ETH 2TX  

De compacte besturing ILC 191 ETH vormt het hart van de oplossing

De Grid Monitoring and Protection Controller (GMPC) van Phoenix Contact is een modulaire oplossing waarmee aan de eisen volgens richtlijn VDE-AR-N 4105 wordt voldaan. Bij deze oplossing behoren een SD-kaart met speciale software en een compacte besturing ILC 191 ETH 2TX voor VDE-AR-N-4105-conforme analyse van de gemeten netwaarden, die via het functiemoduul IB IL PM 3P/N/EF-PAC uit het modulaire Inline I/O-systeem worden geregistreerd. De oplossing wordt afgerond door een digitale Inline-uitgangsklem IB IL 24 DO8/HD-PAC voor de aansturing van de koppelschakelaars en eventueel door een tweede functiemoduul voor de netmeting, indien de functie voor netsynchronisatie voor synchrone generatoren nodig is. Nadat de componenten volgens het plug-and-play-principe op elkaar zijn aangesloten, is enkel nog een alledaagse PC met Ethernet-interface en Firefox-browser versie 24.00 of hoger nodig voor de inbedrijfstelling van de NA-beveiliging.

De Grid Monitoring and Protection Controller maakt bovendien de meting van stromen tot vijf ampère mogelijk, resp. de aansluiting van stroomtransformatoren om de energie te meten. De data kunnen dan via PROFINET of Modbus/TCP aan de installatiebesturing worden doorgegeven en daar worden verwerkt.

Naast de netbewakings- en synchronisatiefunctie dient de GMPC ook als datageheugen van historische gegevens. Hij slaat cyclisch netwaarden, energiegegevens, net-gebeurtenissen volgens VDE-AR-N-4105 en diagnose-informatie op. Als er een kritische nettoestand ontstaat, worden de netwaarden 5 seconden voor en na de gebeurtenis met milliseconden-tijdstempel in CSV-formaat opgeslagen. Deze informatie kan worden gebruikt voor analyse-doeleinden.

Uw voordelen

  • altijd overzicht over de energiegegevens dankzij een intelligente oplossing voor de energiemeting
  • invoeden volgens de richtlijnen conform VDE-AR-N-4105 en DIN VDE 0126-1-1
  • geen programmeerkennis vereist dankzij inbedrijfstelling via webvisualisering
  • servicevriendelijke installatiebeveiliging dankzij functie voor het op afstand opvragen van toestanden

Producten

BeschrijvingTypeArtikelnr.
Inline-klemIB IL 24 DO8/HD-PAC2700172
Inline-vermogensmeetklemIB IL PM 3P/NEF/-PAC2700965
Inline-besturingILC 191 ETH 2TX2700976
SoftwarelicentieGMPC 
BeschrijvingTypeArtikelnr.
Inline-klemIB IL 24 DO8/HD-PAC
Inline-vermogensmeetklemIB IL PM 3P/NEF/-PAC
Inline-besturingILC 191 ETH 2TX
SoftwarelicentieGMPC 

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Referrer: