Installatieveiligheid

Installatieveiligheid

Op safe spelen

Realiseer op betrouwbare, normconforme en eenvoudige wijze de functionele veiligheid in uw windenergie-installatie.

In Europa is wettelijk vastgelegd dat elke WEA moet voldoen aan de eisen uit de machinerichtlijn. Daarmee wordt functionele veiligheid in elk deel van de WEA tot een integraal onderdeel, zowel wat de hardware als de software betreft.

Phoenix Contact biedt met zijn uitgebreide portfolio met safety-producten en -services op elk gebied en voor elke installatiegrootte de passende oplossing, zodat uw windenergietoepassing aan de richtlijnen voldoet. Onze safety-experts ondersteunen daarbij met producten en advisering in elke fase van de engineering tot en met de inbedrijfstelling of bij retrofit.

Uw voordelen

  • flexibele safety-systemen met TÜV-gecertificeerde hard- of software-oplossingen
  • altijd betrouwbare informatie over toerentallen en stilstanden dankzij besturingsonafhankelijke schakelmodulen
  • veilige netwerken dankzij betrouwbare security-concepten tot in de controleruimte

Veilige verwerking van analoge waarden

Screenshot van de TÜV-gecertificeerde software SAFE AI  

Gecertificeerde software voor het realiseren van veiligheidsfuncties

Met het oplossingenpakket SAFE AI hebt u geen veiligheidsgerichte analoge I/O-kaarten meer nodig voor de verwerking van veilige signalen, bijvoorbeeld die van de windmeting. Dit gebeurt met behulp van TÜV-gecertificeerde software.

Zo kunnen in uw WEA veiligheidsfuncties tot SIL 3 en PL e worden gerealiseerd. Advisering door onze veiligheidsexperts voor de windbranche maakt het pakket tot een compleet geheel.

Netwerkveiligheid

Software voor de netwerkveiligheid  

Oplossingen voor de beveiliging van uw installaties tegen onbevoegde toegang

De communicatie van WEA's via internet moet aan steeds hogere eisen voldoen. Daar komt nog bij dat er voor exploitant, bedrijfsleiding en servicemedewerkers verschillende eisen aan de online-toegang worden gesteld.

Met decentrale oplossingen voor toegang op afstand op basis van onze security-router MGUARD met geïntegreerde firewall beveiligt u uw installaties betrouwbaar tegen onbevoegde toegang. De daarbij passende software zorgt voor de correcte gebruiksrechttoekenning aan de verschillende gebruikers.

Veilige toestandsbewaking

Componenten voor de veilige toestandsbewaking  

Componenten voor een veilige stilstand- en toerentalbewaking

In een WEA moeten alle sensoren en bewegende delen continu worden bewaakt. Daarbij horen een veilige verwerking van digitale waarden en een veilige stilstand- en toerentalbewaking.

Zo creëert u bewakingsoplossingen voor bijv. het pitch- of yawing-systeem.

Veilige bewaking van de WEA

De veilige bewaking van de meest uiteenlopende signalen vormt een uitdaging voor de besturing van WEA's. Met het uitgebreide portfolio met safety-producten van Phoenix Contact realiseert u ook in de windenergie de hoge eisen van de machinerichtlijn.

Veilige bewaking van de WEA

Met safety-oplossingen van Phoenix Contact realiseert u de hoge eisen van de machinerichtlijn

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20