Zuiveringsinstallatie Braunsbedra: snellere inbedrijfstelling door eenvoudigere engineering

Overzicht

Afvalwaterpompwerk van het ZWAG in Braunsbedra  

Afvalwaterpompwerk van het ZWAG in Braunsbedra

  • In de centrale waterzuiveringsinstallatie van het samenwerkingsverband voor watervoorziening en afvalwaterafvoer Geiseltal (ZWAG) wordt al het afvalwater mechanisch en biologisch gereinigd.
  • Waterbedrijven vragen hun leveranciers tegenwoordig niet meer alleen om losse componenten, maar om complete oplossingen.
  • Om de automatiseringstaken te kunnen realiseren, moesten de pompwerken en veldapparaten via mobiele telecomnetwerken en SHDSL-techniek in het besturingssysteem van de zuiveringsinstallatie worden geïntegreerd.
  • Het ZWAG profiteert van de voordelen van een uniforme technologie.

Klantprofiel

Geiseltalsee bij Braunsbedra  

De Geiseltalsee is het grootste kunstmatige meer van Duitsland

In het verzorgingsgebied van het ZWAG rondom Braunsbedra ligt de Geiseltalsee, het grootste kunstmatige meer van Duitsland. Tot 1995 werd in het Geiseltal bruinkool gewonnen, tegenwoordig is het dal een recreatiegebied.

Om de waterhuishouding van de regio niet negatief te beïnvloeden, moet al het vrijkomende afvalwater naar de centrale zuiveringsinstallatie van het ZWAG worden geleid.

Toepassing

In het kader van moderniseringsmaatregelen zochten de daarvoor verantwoordelijke medewerkers van het ZWAG naar een nieuwe oplossing voor drie afvalwater-pompwerken. Het pompwerk Stöbnitzer Mitte pompt het vuile water direct naar de aanvoer van de zuiveringsinstallatie. In tegenstelling daartoe verzorgen de beide nieuwe pompwerken aan de Geiseltalsee – het hoofdpompwerk Strand Mücheln en het pompwerk Strand Mücheln – de aanvoer in afhankelijkheid van elkaar, wat energetisch zinvoller is dan een cascadevormige aanvoer.

De oplossing diende een geheel te vormen, dus niet alleen uit afzonderlijke componenten van verschillende fabrikanten te bestaan. Bovendien diende te zijn voorzien in een bescherming tegen overspanningsschade en een gegarandeerde werking door middel van een moderne onderbrekingsvrije voeding. Tegen deze achtergrond wist het optimaal op elkaar afgestemde concept van Krohne Messtechnik en Phoenix Contact te overtuigen. Als basis voor het concept dienden de door de twee ondernemingen gezamenlijk ontwikkelde functieblokken uit de waterprocesbibliotheek Waterworx. Met deze functieblokken kan de meettechniek eenvoudig in de automatiserings- en besturingstechniek worden geïntegreerd.

Oplossing

Afvalwater-pompwerk bij de Geiseltalsee bij Braunsbedra  

Meettechniek van Krohne en automatiseringstechniek van Phoenix Contact

In dit verband zijn verschillende automatiseringstechnische taken gerealiseerd. Daartoe behoren de integratie van de pompwerken via mobiele telecomnetwerken en SHDSL-techniek in het besturingssysteem van de zuiveringsinstallatie en de integratie van de veldapparaten – zoals de debietmeter Optiflux 2050 W van Krohne – en overige meet- en aandrijftechnische componenten.

Met de vaste industriële modem PSI-modem SHDSL/ETH kunnen seriële apparaten breedbands via bedrijfseigen koperkabels worden gekoppeld. De toegepaste SHDSL-technologie maakt overdrachtssnelheden tot 30 Mbit/s mogelijk. Met de SHDSL-modem kunnen point-to-point-verbindingen, segmentredundantie alsmede lijn- en stertopologieën worden opgebouwd. Zo bepalen de modems automatisch onderling de SHDSL-rate, zodat een configuratie met DIP-switches komt te vervallen.

De toewijzing van een IP-adres alsmede een client-/server-configuratie zijn niet meer nodig. Een geïntegreerd logboek alsmede de alarmuitgangen vereenvoudigen servicewerkzaamheden ter plaatse.

Afvalwater-pompwerk met Touch Panel  

Bediening via een Touch Panel ter plaatse

Mobiele verbinding als vervanging voor ontbrekende verbindingen met kabels

Als er geen bedrijfseigen kabels of openbaar telefoonnetwerk beschikbaar is, wordt de krachtige 3G-router uit de productfamilie PSI-Modem gebruikt voor de kabelloze overdracht van data aan het besturingssysteem. De pompwerken zijn via een UMTS/HSPA-verbinding in het IP-netwerk geïntegreerd. Functioneert deze verbinding niet, dan schakelt de 3G-router automatisch over op GPRS/EDGE. De ingebouwde firewall en de VPN-ondersteuning beveiligen tegen onbevoegde toegang.

Bovendien worden de dataverbinding en de kwaliteit van het mobiele netwerk bewaakt. Indien deze verslechtert, dan geeft de 3G-modem een waarschuwend bericht af of wordt er een nieuwe mobiele verbinding opgebouwd. Zes configureerbare schakelingangen maken hier een onafhankelijke verzending van sms of e-mail mogelijk – ook aan meerdere ontvangers. De vier geïntegreerde schakeluitgangen kunnen per sms met wachtwoordbeveiliging worden bediend om zo de installatietoestand op afstand te controleren en functies te schakelen.

Producten

BeschrijvingTypeArtikelnr.
Unmanaged Ethernet-extender voor point-to-point-verbindingen, lijnstructuren en ringstructurenSI-Modem-SHDSL/ETH2313643
PROFINET-kopstation voor de koppeling van decentrale periferieIL PN BK DI8 DO4 2TX2703994
Softwarebibliotheek WATERWORX voor PC WORXWATERWORX2400180
Security Appliance in metalen behuizingFL MGUARD RS4000 TX/TX VPN2200515
PC WORX UA SERVERPC WORX UA SERVER2402685
Visualiseringssoftware atvise®ATVISE2400478
Datamanagementsoftware ACRONACRON2400115
AXIOCONTROL voor de directe besturing van AXIOLINE F-I/O'sAXC 30502700989
BeschrijvingTypeArtikelnr.
Unmanaged Ethernet-extender voor point-to-point-verbindingen, lijnstructuren en ringstructurenSI-Modem-SHDSL/ETH
PROFINET-kopstation voor de koppeling van decentrale periferieIL PN BK DI8 DO4 2TX
Softwarebibliotheek WATERWORX voor PC WORXWATERWORX
Security Appliance in metalen behuizingFL MGUARD RS4000 TX/TX VPN
PC WORX UA SERVERPC WORX UA SERVER
Visualiseringssoftware atvise®ATVISE
Datamanagementsoftware ACRONACRON
AXIOCONTROL voor de directe besturing van AXIOLINE F-I/O'sAXC 3050

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Referrer: