IQ-technologie

IQ-technologie

Intelligentie voor maximale beschikbaarheid van installaties

Voedingen met IQ-technologie denken mee en informeren wanneer dit nodig is.

Onderbrekingsvrije voedingen (UPS) leveren stroom, ook wanneer het net uitvalt. Met onze IQ-technologie bent u een stap vóór: hiermee wordt u geïnformeerd over de laadtoestand en resterende looptijd van de energiebuffer, wordt de levensduur ervan gemaximaliseerd en wordt vroegtijdig gewaarschuwd voor uitval. Alle relevante informatie wordt doorgegeven aan hogere computers en besturingen.

IQ-technologie: intelligentie voor maximale beschikbaarheid van de installatie

Intelligente UPS-oplossing met IQ-technologie  

Intelligente UPS-oplossing voor maximale beschikbaarheid van installaties

Met de IQ-technologie wordt uw voedingsoplossing intelligent.

De intelligente UPS met IQ-technologie bewaakt en optimaliseert de energiebuffer, reduceert onderhoud en zorgt voor een hogere beschikbaarheid van uw installaties. Ze berekent alle relevante toestanden van de energiebuffer. Zo zorgt ze voor de nodige transparantie om de stabiliteit van de voeding en het optimale gebruik van de accu op elk moment te waarborgen.

Het intelligente accumanagement berekent de resterende looptijd die nog beschikbaar is. Het informeert zodra er een bepaalde drempelwaarde is bereikt. Daardoor werkt uw installatie zo lang mogelijk en wordt deze pas uitgeschakeld op het moment dat de accuspanning gaat wegvallen.

Optimaal accumanagement

Optimaal gebruik van de energiebuffer door intelligent accumanagement  

Intelligent Battery Management

Het intelligente accumanagement met IQ-technologie registreert alle relevante informatie voor een optimaal gebruik van de aangesloten energiebuffer en informeert u hierover.

Intelligent Battery Management

 • SOC – State of Charge
  actuele laadtoestand en resterende looptijd van de energiebuffer worden continu berekend en weergegeven.
 • SOH – State of Health
  resterende levensduur van de energiebuffer wordt weergegeven en er wordt vroegtijdig voor een uitval gewaarschuwd.

Intelligente bewaking van de energiebuffer

Intelligente bewaking van de energiebuffer  

Intelligente bewaking van de energiebuffer

Intelligent Battery Control
automatische herkenning van het aangesloten accutype en maximalisatie van de resterende levensduur door een optimaal aangepaste laadkarakteristiek.

Intelligent Charging
aanpassing van de laadstroom zorgt ervoor dat de energiebuffer zo snel mogelijk wordt bijgeladen en beschikbaar is.

Communicatie

Data Port dient voor de communicatie tussen UPS-moduul en PC resp. hogere besturing  

Data Port dient voor de communicatie

De Data Port dient voor de communicatie tussen UPS-moduul en PC of hogere besturing.

Met de beschikbare datakabels kunnen UPS-modulen in elke toepassing worden geïntegreerd om transparant over de toestand van de UPS-oplossing te informeren.

Configuratie en bewaking met de software UPS-CONF

UPS-oplossing flexibel op de PC configureren met de software UPS-CONF  

Flexibel configureerbaar met de software UPS-CONF

Met de configuratie- en managementsoftware UPS-CONF bewaakt en configureert u uw UPS-oplossing op de PC. De software is gratis te downloaden.

 • flexibel te configureren: aanpassing van het gedrag van de QUINT UPS aan individuele eisen
 • preventieve functiebewaking: alle relevante bedrijfsparameters worden grafisch weergegeven, belangrijke meldingen verschijnen op de voorgrond
 • geïntegreerde datarecorder: gebeurtenissen worden bijgehouden in een logbestand, bijv. wanneer en hoe lang QUINT UPS netuitvallen heeft overbrugd

Intelligentie in elke combinatie

Klantspecifieke oplossingen met IQ-technologie  

Klantspecifieke oplossingen met IQ-technologie

De IQ-technologie beantwoordt aan alle eisen. Stel uw individuele oplossing samen – afgestemd op uw applicatie.

 1. Kies uw QUINT POWER-voeding.
 2. Kies uw UPS-moduul QUINT UPS.
 3. Kies uw energiebuffer:
  • UPS-CAP voor maximale levensduur
  • UPS BAT-LI-ION voor een lange levensduur bij lange buffertijden
  • UPS-BAT/VRLA en VRLA/WTR voor maximale buffertijden

Toepassingsvoorbeeld: een industriële PC moet voortdurend met 24 V DC worden gevoed

UPS-oplossing met IQ-technologie  

Met IQ-technologie is de installatie zo lang mogelijk beschikbaar

De UPS met 3,4 Ah buffert onder optimale omstandigheden 24 V DC / 5 A voor 20 minuten. Laadtoestand, capaciteit en resterende looptijd zijn niet bekend.

Oplossing met QUINT UPS-IQ
De intelligente UPS berekent alle relevante toestanden van de energiebuffer. Zo zorgt deze voor de nodige transparantie om de stabiliteit van de voeding op elk moment en met optimaal gebruik van de energiebuffer te waarborgen. Het intelligente accumanagement kent de actuele laadtoestand van de aangesloten energiebuffer en berekent de resterende looptijd die nog beschikbaar is.

De QUINT UPS maakt kenbaar of de buffertijd inderdaad nog 20 minuten bedraagt. Zodra een instelbare drempelwaarde is bereikt, wordt er via een potentiaalvrij relaiscontact, via software of rechtstreeks naar hogere besturingen een waarschuwingsmelding afgegeven.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.