Preventief onderhoud met overspanningsbeveiliging

Neem met dit contactformulier rechtstreeks contact op met onze expert Marcus Denker bij vragen over de bescherming van telecommunicatie-installaties uit het vaste en mobiele netwerk.


Preventief onderhoud

Preventief onderhoud

Alleen het gebruik van bliksem- en overspanningsbeveiliging is voor Telefónica Deutschland GmbH & OHG echter nog niet voldoende. Met realtime bewaking van beveiligingsmodulen en installaties wordt hier nog een stap verder gegaan om de beschikbaarheid van de installatie te verhogen.

Het assistentiesysteem voor overspanningsbeveiliging – ImpulseCheck

Een statusscherm bij bliksem- en overspanningsbeveiligingsmodulen voor de netwerkveiligheidszone is intussen standaard. De daadwerkelijke belasting van de afzonderlijke beveiligingscircuits kan echter niet worden bepaald uit een eenvoudige weergave. In het ergste geval toont de weergave vandaag nog groen en schakelt na de volgende overspanningsgebeurtenis om naar rood (defect). Nu is het verplicht om de beveiligingssteker te vervangen, omdat er geen bescherming meer bestaat en de installatie bij een volgende overspanning direct wordt getroffen.
ImpulseCheck meet transiënte gebeurtenissen op de stroomvoerende kabels. De meetresultaten worden overgedragen naar de Proficloud van Phoenix Contact, waar deze worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. De ImpulseCheck roept de resultaten uit de Proficloud weer op en kan ze doorgeven aan de betreffende bewakingsvoorziening, zoals aan de gebouwenbeheertechniek. Zo kan te allen tijde de actuele toestand van de geïnstalleerde overspanningsbeveiligingsmodulen worden herkend. Eerdere beschadigingen worden herkend en de "State of health" wordt in de cloud of aan het apparaat zichtbaar gemaakt door een geel signaal. Geel betekent hier dat het volgens de norm voorgeschreven afleidvermogen van de overspanningsbeveiligingsmodulen is bereikt. De beveiligingsmodule werkt nog wel, maar er wordt toch een vervanging aanbevolen.

Naast de bewaking van de beveiligingsmodulen vestigt ImpulseCheck ook de aandacht op de installatie. Vanwege elektromagnetische storingen die via sensoren aan de stroomvoerende kabels kunnen worden gemeten, kunnen conclusies over de toestand van de installatie worden getrokken.

Overspanningsbeveiliging met aangesloten ImpulseCheck-meetapparaat

ImpulseCheck met sensoren aan de stroomvoerende kabels

Wat is het voordeel voor Telefónica?

Overspanningsbeveiliging is op alle locaties van Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG geïnstalleerd. Bovendien worden in de gevoelige gebieden die voor het betrouwbare bedrijf noodzakelijk zijn, de overspanningsbeveiligingsmodulen bewaakt met ImpulseCheck. De verzamelde data van alle geïnstalleerde ImpulseChecks worden via Modbus/TCP naar de gebouwbesturingstechniek (GLT) in het datacentrum verzonden.

Wij kunnen ImpulseCheck ook aan onze bestaande systemen docken en zo via de gehele technologie data registreren en voor een lange periode analyseren en bewaken. Daarnaast profiteren wij bij het op de cloud gebaseerde principe van de doorontwikkelingen die Phoenix Contact op dit terrein realiseert.

Robert Krüger - Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Senior Specialist IT Core Site
Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Enerzijds herkent het assistentiesysteem de belasting van de beveiligingsmodulen en maakt zo een nog betere planning van servicebeurten mogelijk. Anderzijds worden anomalieën in de installatie zichtbaar en kunnen worden verholpen, voordat er uitval optreedt.

Investering in de toekomst

Onafhankelijk van het thema 'Inzetgebied van ImpulseCheck in het kader van maximale beschikbaarheid' is er nog een ander project op een locatie met klassieke mobiele telecommunicatie. Aan een 60 m hoge mobiele telecommunicatiemast verwachten wij om met het gebruik van ImpulseCheck nog andere data te verkrijgen over het thema blikseminslag. Hoe vaak treedt zoiets op? Hoe is de stroomverdeling in het systeem? Dat was ook de reden om ImpulseCheck niet alleen op het gebied van maximale beschikbaarheid te gebruiken, maar ook in de omgeving van klassieke mobiele telecommunicatie.

Oliver Tananov - Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Senior Specialist Elektrotechniek Core Site
Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Mobiele mast met O2-logo

Mobiele telecommunicatiemast van Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG

Mobiele telecommunicatiemasten zijn door hun hoogte en metaalachtige opbouw zeer gevoelig voor atmosferische storingen, zoals blikseminslagen. Daarom worden op geselecteerde mobiele telecomlocaties voor het waarborgen van het bedrijf, naast de bescherming van de voeding ook componenten van de zendmasten met de sensoren van ImpulseCheck verbonden.

Het doel van deze metingen is om kennis over verdeling van de bliksemstromen aan mobiele telecommunicatiemasten te verwerven. Uit de verworven gegevens kunnen zo nog betere beveiligingsconcepten voor mobiele telecominstallaties worden gemaakt.