Zicht op het dashboard van Impulse Analytics Service

Impulse Analytics Service: bewaking en prognoses voor overspanningsbeveiliging

Met de Impulse Analytics Service van het Phoenix Contact IoT-platform Proficloud.io kan in combinatie met de IoT-compatibele hardware ImpulseCheck belangrijke informatie over de gebruikte overspanningsbeveiliging en de gezondheidstoestand ervan registreren. De prognose op afstand van de resterende levensduur en de beschikbaarheid maakt het voor bedrijven veel eenvoudiger hun onderhoudswerkzaamheden te plannen en uit te voeren.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie over de producten

Medewerker bewaakt de State of Health (SoH) van elke beveiligingsmodule

Een transparant kijkje in uw installatie Het eerste intelligente assistentiesysteem ter wereld voor overspanningsbeveiliging op het gebied van netbeveiliging

De Smart Service Impulse Analytics en de voor IoT geschikte apparaten ImpulseCheck zijn het eerste intelligente assistentiesysteem ter wereld voor overspanningsbeveiliging op het gebied van netbeveiliging.

Met de Smart Service kan de State of Health (SoH) van elke afzonderlijke beveiligingsmodule per cloudverbinding worden herkend. Benut dankzij realtime meting van stootstromen en transiënte overspanningen de mogelijkheden van voorspellend onderhoud. Registreer voortdurend de toestand van uw installatie en de overspanningsbeveiliging. De resterende verwachte bedrijfslevensduur (State of Health, SoH) van de beveiligingsmodules wordt transparant, waardoor onderhoud beter planbaar is.

Uw voordelen

  • Herken de State of Health (SoH) voor elke beveiligingsmodule
  • Continu overzicht over de toestand van de installatie en de overspanningsbeveiliging
  • Meer planbare onderhoudswerkzaamheden voor een efficiënt gebruik van middelen