Industriële dataconnectoren in de verkeerstechniek

Robuuste High-Speed-bekabeling via RJ45 VDS Verkehrstechnik GmbH kiest bij ruwe omstandigheden voor industriële RJ45-dataconnectoren.

  • VDS Verkehrstechnik GmbH ontwikkelt en produceert uiterst precieze apparaten voor verkeersmonitoring.

  • Om ervoor te zorgen dat de snelheidsmeetapparatuur ook onder de meest ongunstige omgevingsomstandigheden perfect functioneert, kiest de onderneming voor op koper gebaseerde dataconnectoren van Phoenix Contact.

  • De industriële RJ45-dataconnectoren overtuigen door hun technische eigenschappen met betrekking tot trillings-, schok- en buigtests.

  • Dankzij verschillende kabeluitgangsrichtingen bieden de in het veld confectioneerbare connectoren ook een hoge mate van flexibiliteit wat betreft de bekabeling ter plaatse.

Ontwikkelingsingenieur bij VDS Verkehrstechnik GmbH met connectoroplossing van Phoenix Contact

Roberto Keller, ontwikkelingsingenieur bij VDS Verkehrstechnik GmbH, heeft gekozen voor de connectoroplossing van Phoenix Contact

Klantprofiel

Al meer dan 21 jaar ontwikkelt en produceert de VDS Verkehrstechnik GmbH in Löbau, Saksen, uiterst precieze apparaten voor verkeersmonitoring. De onderneming is een dochteronderneming van International Road Dynamics Inc. (IRD), een onderneming die wereldwijd actief is op het gebied van producten en oplossingen voor intelligente vervoerssystemen (ITS).

Met zijn 25 werknemers is VDS een gevestigde speler op de markt en draagt deze met zijn apparaten bij tot de beteugeling van snelheidsovertredingen en dus tot de verhoging van de veiligheid in het wegverkeer.

Apparaten voor verkeersmonitoring

Apparaten voor verkeersmonitoring stellen bijzondere eisen aan de geïnstalleerde componenten

Toepassing

Het belangrijkste deel van elk apparaat is de camerasensor. Deze uiterst gevoelige fotosensor moet in staat zijn een forensisch bruikbare foto te maken van een snel bewegend voorwerp, zelfs bij regen, sneeuw en duisternis. De verzamelde gegevens moeten vervolgens zo snel mogelijk van de betreffende meetsensor of het meetapparaat naar de camerakop en de elektronische analyser (de computer) worden doorgestuurd en vervolgens naar de mediumconverter. Van daaruit wordt de verzamelde informatie via LTE rechtstreeks doorgestuurd naar de betreffende bevoegde autoriteit.

"Het is moeilijk voor te stellen welke omgevingsinvloeden, bijvoorbeeld een blijvend effect hebben op een vast apparaat. Het zijn niet alleen de extreme temperatuurschommelingen die de geïnstalleerde elektronica en componenten belasten, maar ook schokken en trillingen", legt de verantwoordelijke ontwikkelaar Roberto Keller uit. "Stelt u zich een plek voor twee meter naast een drukke hoofdweg, die elke tien seconden wordt gepasseerd door vrachtwagens van 40 ton. Dit zijn omstandigheden die zelfs onder de meest ongunstige industriële omstandigheden moeilijk te vinden zijn. Het verleden heeft ons geleerd dat het gebruik van industrieel georiënteerde connectoren onvermijdelijk is."

Dataconnectoroplossing van Phoenix Contact

Ook in het veld dient de uitvoering zo eenvoudig mogelijk te worden opgezet om gebruiksfouten te voorkomen

Oplossing

VDS Verkehrstechnik richt zich op het aanbieden van duurzame en betrouwbare oplossingen die voldoen aan de stand van de techniek en aan nationale en internationale normen. De op koper gebaseerde dataconnectoren van Phoenix Contact bieden een oplossing. "Het eigen testprogramma van de fabrikant was gewoonweg overtuigend", aldus Keller. Trillingstests tot 2000 Hz, schoktests tot 50 G en de buigtests (Flexion-test) met een houdkracht van 30 N lieten geen twijfel bestaan. Nu staat een toekomstbestendige High-Speed-bekabeling met tot 10 Gbit/s niets meer in de weg. Aangezien de componenten op elkaar zijn afgestemd, is de hoogste betrouwbaarheid van de overdracht gegarandeerd, zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden. Afgezien van de fundamentele technische eigenschappen bieden de gebruikte, in het veld confectioneerbare industriële RJ45-connectoren ook een hoge mate van flexibiliteit wat betreft de bekabeling ter plaatse.

Afhankelijk van de projectering en de beschikbare installatieruimte, is het mogelijk een rechte of haakse kabelaansluiting in twee verschillende richtingen te bevestigen. Het ontwerp uit één stuk en de montage, waarvoor geen speciaalgereedschap nodig is, bieden de installateur een eenvoudig gebruik in de fabriek en op de bouwplaats.

Nadat een technische oplossing was gevonden, werd nog een ander voordeel duidelijk. Omdat de specificatie alleen IP20 in het apparaat vereist en het niet nodig was militaire of zware industriële connectoren te gebruiken, is er een ruimtebesparing van ongeveer 30 procent en een kostenbesparing van meer dan 70 procent ten opzichte van ronde connectorvarianten.

Het eigen testprogramma van de fabrikant was gewoonweg overtuigend.

Roberto Keller - VDS Verkehrstechnik GmbH, Ontwikkelingsingenieur
Roberto Keller, ontwikkelingsingenieur bij VDS Verkehrstechnik GmbH

Roberto Keller, ontwikkelingsingenieur bij VDS Verkehrstechnik GmbH

Conclusie

Steeds hogere eisen aan de techniek vereisen telkens weer krachtigere connectoren. Hierbij moet erop worden gelet dat de geldende standaarden in acht worden genomen en dat achterwaartse compatibiliteit te allen tijde moet zijn gewaarborgd. Phoenix Contact is erin geslaagd de bovengenoemde randvoorwaarden te combineren en een voordelig en toekomstgericht apparaatconcept te creëren dat desondanks robuust en eenvoudig in gebruik is.

Producten

Contact
PHOENIX CONTACT B.V.
PHOENIX CONTACT B.V.
(0316) 59 17 20