Energievoorziening voor elektronische en digitale seinposten

Toepassingsvoorbeeld van de digitale transformatie in de spoorweginfrastructuur

Elektronische en digitale seinposten van stroom voorzien

Elektronische en digitale seinposten van stroom voorzien

Klassieke seinposten beschikken over een centrale architectuur – en dat geldt zowel voor de datatransmissie als voor de energievoorziening. Met de toenemende digitalisering van de spoorweginfrastructuur stijgt echter het aantal decentrale eenheden die ook van energie dienen te worden voorzien. Voedingsoplossingen voor decentrale installaties vormen bijzondere uitdagingen voor het redundantieconcept en het spanningsniveau: de vereiste voedingsspanning moet ook over lange trajecten zo verliesvrij en bij de eindapparaten zo onderbrekingsvrij mogelijk ter beschikking worden gesteld.

Phoenix Contact heeft gestandaardiseerde producten (COTS) in plaats van dure speciale oplossingen. Om aan afzonderlijke vereisten en aan het energievoorzieningsconcept te voldoen, kunnen onze voedingen in modulaire oplossingen worden opgebouwd.

Contact
Voedingen

Voedingen voor de spoorweginfrastructuur

Meer informatie over geschikte producten: