Duurzaamheidsproject

Duitsland maakt de blauwdruk voor de All Electric Society

Het gebouw 60 in Blomberg brengt sectorkoppeling op industriële schaal tot leven.
Gebouw 60 in Blomberg

Projectdoelstelling

Bouw van een slim commercieel pand met moderne technologie voor sectorkoppeling en gebruik van duurzame oplossingen.

Mijlpalen

  • Tastbaar voorbeeld van de sectorkoppeling
  • Koude-warmtenet met warmtepompen en ijsreservoir
  • Industrieel gelijkstroomnet
  • Variabele ruimteconcepten

€ 35 mil

Investeringsbedrag

350 kWh

Accuopslag

650 V

in het industriële gelijkstroomnet

Met gebouw 60 bij het hoofdkantoor in Blomberg demonstreert Phoenix Contact de bidirectionele koppeling van alle energiestromen: alle energieopwekkende en alle energieverbruikende deelnemers bevinden zich in een elektrisch, thermisch en communicatief netwerk. De investering dient daarmee als blauwdruk en tastbaar bewijs van een realistische All Electric Society – een wereld waarin CO₂-neutraal opgewekte elektriciteit de centrale energievorm is.

Image for sustainability development goal number 09
Industrie, innovatie en infrastructuur

Sectorkoppeling voor duurzame industrie en infrastructuur

Gebouwen bieden meer dan een dak boven het hoofd

Laten zien hoe het moet. En inspiratie bieden over hoe de energietransitie kan worden bereikt met intelligente technologie en geïntegreerde oplossingen: Hiertoe gebruikt gebouw 60 onder andere een ijsreservoir voor zijn verwarmings- en koelingsbehoeften, evenals een PV-installatie met 2,5 MWp en baanbrekende opslagoplossingen. Hier maakt Phoenix Contact gebruik van accuopslag en waterstof. Een ander speciaal kenmerk van de blauwdruk voor duurzame gebouwen is de installatie van een gelijkstroomnet in combinatie met bidirectionele laadtechniek. Op deze manier worden ook elektrische auto's tijdelijke energiebuffers en voorzien ze het gebouw van energie. Dat is duurzaam en slim tegelijk. Het ambitieuze project wordt geschat op ongeveer € 35 miljoen en zal dienen als blauwdruk voor sectorkoppeling wanneer het in het jubileumjaar 2023 in gebruik wordt genomen.

Het technologisch centrum in gebouw 60 combineert bouwtechnologische mogelijkheden op het gebied van energie-efficiëntie en herbruikbaarheid van gebruikte bouwmaterialen met toekomstgerichte industriële toepassingen, van de opwekking tot het gebruik van regeneratieve energie.

Dr. Chris Rosen - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Algemeen directeur van Phoenix Contact Machinebouw

Vormen van energie komen hier samen

Het bedrijf bouwt concreet een thermisch netwerk op lokaal niveau - gerealiseerd met warmtepompen en een 1500 m³ ijsreservoir. Het doel is om alle afvoerwarmte van alle processen te integreren en te gebruiken. Vanuit elektrisch oogpunt worden in de eerste uitbreidingsfase accuopslag, twee PV-systemen en een gedeeltelijk gelijkstroomnet gebruikt. Hieraan gekoppeld is laadinfrastructuur voor elektromobiliteit. Het is de strategische beslissing om een gelijkstroomnet voor industrieel gebruik te installeren die de energietransitie beslissend bevordert – bijvoorbeeld door een betere integratiecapaciteit van hernieuwbare energiebronnen, accuopslag en elektromobiliteit, die allemaal op gelijkstroom gebaseerd zijn. Bovendien kan vermogensdissipatie effectief worden gereduceerd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de recuperatie-energie wanneer elektromotoren afremmen. Het plan is om de blauwdruk voor de All Electric Society uit te breiden met industriële oplossingen rond het onderwerp waterstof resp. Power-to-X.

Uw contactpersoon voor dit project

Dit kan ook interessant voor u zijn