100 jaar passie voor technologie en innovatie

Wat een jubileumjaar! In 2023 vierden we wereldwijd onze connecties en onze solidariteit.
Luchtfoto van het 100-jarig jubileumfestival in Essen
Logo 100 jaar Phoenix Contact

2023 is het jaar waarin Phoenix Contact 100 jaar wordt. Wat ons sterk maakt, zijn onze succesvolle verbindingen tussen medewerkers, klanten en partners.

Wereldwijd vieren we onze bedrijfsgeschiedenis en dit jubileum op zeer uiteenlopende manieren. Laat u hier enthousiast maken door deze inspirerende verbindingen, individuele projecten evenals onze innovatieve producten en oplossingen.

Impressies van ons jubileumjaar Tijdens talrijke evenementen over de hele wereld versterken we de onderlinge verhoudingen.

Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
100 jaar Phoenix Contact
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest
Medewerkers en klanten vieren feest

Wij verbinden mensen en technologieën

In samenwerking ontstaan innovaties, oplossingen en ook vriendschappen. Doelen worden bereikt, wanneer we er samen aan werken. Er wordt vooruitgang geboekt, wanneer we ideeën samen implementeren. Banden groeien wanneer we gemeenschappelijke belangen delen.

Hier doen wij verslag van al deze bindingen en verbindingen. Vanaf overal waar wij thuis zijn. Verdeeld over de aardbol en in verschillende constellaties tussen collega's, klanten en partners. Kleurrijk en veelzijdig. Rijk aan facetten. En in de beste zin des woords enthousiasmerend. Laat u ook enthousiast maken en kom meer te weten over onze sterke verbindingen.

Frank Stührenberg en Dr. Eberhard Veit

Een ingespeeld team Raad van Advies en management werken samen aan de toekomst van Phoenix Contact

Het familiebedrijf heeft altijd een directeur-aandeelhouder op het hoogste managementniveau gehad. Dit veranderde in 2015 met de overgang naar een aangesteld management. Sindsdien wordt het management bijgestaan door een Raad van Advies die bestaat uit aandeelhouders en externe leden. Het begin van een nieuw hoofdstuk voor Phoenix Contact.

Vanaf het begin heeft Dr. Eberhard Veit de commissie geleid, in nauwe samenwerking met directeur Frank Stührenberg. Ze hebben samen moeilijke tijden overwonnen en zijn nu een goed ingespeeld team dat zich heeft bewezen. De nauwe dialoog, constructieve ondersteuning en gezamenlijk genomen besluiten vormen de basis voor hun goede samenwerking.

Daarbij vertegenwoordigen Dr. Eberhard Veit en Frank Stührenberg de Raad van Advies en het management. De interactie tussen alle betrokkenen vormt de basis om alle uitdagingen van het bedrijf met succes het hoofd te bieden.

Medewerkers in een vergaderruimte

Kennis transparant maken en doorgeven Leren van elkaar en snel samen oplossingen vinden

Het Office Network van Phoenix Contact is de centrale plek voor thema's die het werk van secretariaatsmedewerkers en assistenten vormgeven. Het houdt voortdurend de vinger aan de pols, verzamelt en verspreidt informatie, bundelt knowhow, wisselt ervaringen en nieuwigheden uit en vindt samen oplossingen – vrij volgens het motto 'Kennis wordt groter, als je ze deelt'. Het organisatieteam bestaat uit vijf personen uit verschillende delen van het bedrijf. In totaal telt het netwerk nu ongeveer 200 leden, die sinds 2004 in gestaag groeiende aantallen regelmatig bijeenkomen. Afhankelijk van het onderwerp zijn er werkgroepen, maar de leden zien zichzelf vooral als verspreiders van informatie en kennis.
Goede communicatie en samenwerking tonen wat echt teamwerk inhoudt. De uitwisseling vindt voornamelijk plaats via een teamkanaal en bijeenkomsten, die hybride zijn geworden, waaraan leden van dochterondernemingen uit heel Duitsland deelnemen. Met de steeds groeiende informatie en kennis is het vanzelfsprekend dat het Office Network in de onderneming een belangrijke plaats inneemt. Een sterke en winstgevende verbinding voor vandaag en voor de toekomst.

Gemeenschappelijk engagement voor de energietransitie Gebundelde knowhow uit traditie en toekomstvisie

Warmte creëren uit koude is het verbindende element tussen Viessmann, specialist in airconditioningoplossingen, en Phoenix Contact. In een gezamenlijk project op het hoofdkantoor in Blomberg creëren de twee experts een gebouw dat volledig CO2-neutraal is: bij Phoenix Contact bekend als 'Gebouw 60', het toekomstige onderkomen van de machinebouw.

Viessmann bleek de perfecte partner te zijn bij de zoektocht naar een verwarmings- en koelsysteem voor dit gebouw. Binnen de kortst mogelijke tijd werd een ijsenergieopslagsysteem op maat gemaakt.

Wat de twee partners in het bijzonder verbindt, is hun vergelijkbare achtergrond en een identieke visie op de toekomst: ze zijn gevormd door de traditie van een familiebedrijf en streven ernaar om klimaatneutraal te worden en samen de verantwoordelijkheid te nemen voor de leefruimtes van toekomstige generaties.

Matthias Unruhe, Manager Technical Engineering bij Phoenix Contact, en Rainer Schmalenberg, verantwoordelijk voor de verkoop van het ijsenergieopslagsysteem bij Viessmann, spraken vanaf het begin dezelfde taal. Deskundig en menselijk. Het harmonieerde op alle niveaus – van de planning en de gunning van het contract tot en met de implementatie – en alles verliep soepel en voorbeeldig, bevestigen de twee mannen.

Sinan Sezer en Tanja Claes

Productie als evenement Planning is alles

In de International Industrial Engineering plant Sinan Sezer een optimaal productieproces voor nieuw te ontwikkelen producten. Om de efficiëntie en flexibiliteit in de leveringsketen te verhogen, is het mogelijk om wereldwijd op verschillende productielocaties producten te fabriceren.

De passie van Tanja Claes is het plannen van evenementen. Ze organiseert onder andere één keer per jaar, afwisselend op één van onze internationale locaties een evenement voor meer dan 60 deelnemers uit verschillende landen, zodat ze direct bij de machines informatie over productieprocessen kunnen uitwisselen.

Tanja en Sinan werken in totaal verschillende domeinen. En juist deze diversiteit leidt bij Phoenix Contact tot een zeer efficiënt, wereldwijd netwerk tijdens de gezamenlijke planning van evenementen.

Shahd Mansour en Melissa Sommer

Netwerk voor vrouwelijke ingenieurs Contacten leggen en de volgende generatie inspireren

Steeds meer vrouwen kiezen voor een bèta/technische carrière, maar studies tonen aan dat de retentie laag is en dat minder vrouwelijke ingenieurs het midden- en hoger management bereiken. Melissa Sommer en Shahd Mansour zijn lid van een bedrijfsintern netwerk voor vrouwelijke ingenieurs. In het netwerk wisselen ze ideeën uit met gelijkgestemden en delen ze hun ervaringen en successen, zowel op lokaal als wereldwijd niveau.

Om vrouwen aan te moedigen een loopbaan in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde te overwegen, werken Shahd, Melissa en andere leden als vrijwilliger op plaatselijke scholen en bij evenementen. Ze delen hun liefde voor techniek en inspireren de volgende generatie.

UPDATE jubileumeditie – 100 jaar Phoenix Contact

100 jaar goede verhoudingen De UPDATE-jubileumeditie

Wij zijn altijd sterker geworden door de goede verhoudingen, zoals met onze locatie in Blomberg, met onze klanten, op de internationale markt of ook onder collega's.

Lees deze interessante verhalen uit 100 jaar Phoenix Contact in ons klantenmagazine UPDATE.

Gisteren, vandaag, morgen

Voor een leefbare toekomst is het onze grootste zorg om verantwoordelijk te handelen. Om hiervoor de juiste oplossingen te vinden, kijken we naar ervaringen uit het verleden en verwerken deze onder andere in internationale duurzaamheidsprojecten en onze visie op een betere wereld: het All Electric Society Park in Blomberg. Daar wordt de All Electric Society een tastbare realiteit.

Smartphone met social-media-pictogrammen

Laten we in contact blijven

Altijd op deze kanalen: