Spät´ na přehled

Certifikace UL

Svorky desek plošných spojů a konektory s certifikací UL

Svorky desek plošných spojů a konektory s certifikací UL  

Svorky desek plošných spojů a konektory s certifikací UL

Jako zodpovědný výrobce techniky připojení přístroje vyvíjí a testuje společnost Phoenix Contact své produkty tak, abyste své přístroje mohli nechat mezinárodně schválit a používat. Svornice a konektory jsou společnostmi Underwriter Laboratories (UL) uznávány jako jednotlivé komponenty (UL 1059). Nakonec jsou komponenty definitivně posouzeny a schváleny spolu s přístrojem.

Spät´ na horu

Schválení UL podle produktových norem UL 1059 „Terminal Blocks“

Aby mohly být výrobky Phoenix Contact použity v průmyslových aplikacích bez jakéhokoliv omezení, jsou zkoušeny a uznány převážně podle UL 1059. V následující tabulce jsou uvedeny přeskokové vzdálenosti a dráhy plazivých proudů pro komponenty. Skupina použití označuje pozdější oblast aplikace koncového přístroje.

Skupina
použití
Oblast použití

Maximální
napětí (V)

Požadovaná
vzdušná vzdálenost (mm)
Požadovaná
dráha plazivých proudů (mm)
AOvládací prvky, konzoly apod.

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BBěžné přístroje, vč. kancelářských a elektronických přístrojů
na zpracování dat apod.

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CPrůmyslové aplikace, bez omezení

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

D

Průmyslové aplikace, provozní prostředky s omezenými výkonovými parametry (Limited Rating)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

E

Technika připojení pro výkonový rozsah 600 – 1500 V

1001-1500

1001-1500

14

17,8

21,6

30,5

F

Průmyslové aplikace, provozní prostředky, které byly posouzeny podle UL 508, 508 C, 840

51-1500

Podle definice v přístrojové normě

Podle definice v přístrojové normě

Spät´ na horu

Schválení UL a přístrojové normy

UL 508 „Industrial control equipment“

Svorky, které jsou uznány v souladu se standardem UL 1059, skupina použití C, splňují požadavky na svorkovnice Field Wiring Terminal Blocks stanovené ve standardu UL 508, a lze je tedy bez omezení použít v přístrojích dle této normy. UL 508 navíc dovoluje v určitých případech alternativní návrh podle UL 840.

UL 508 C „Power conversion equipment“

Tato norma UL platí speciálně pro výkonovou elektroniku (jako např. frekvenční měniče). Požadavky na svorkovnice Field-Wiring Terminal Blocks odpovídají definicím dle normy UL 508. I zde je možný v určitých případech alternativní návrh podle normy UL 840.

UL 61800-5-1 „Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems – Part 5-1: Safety Requirements [...]“

UL 61800-5-1 je nová norma pro výkonovou elektroniku. I zde požadavky na svorkovnice Field-Wiring Terminal Blocks odpovídají definicím dle normy UL 508. Alternativní návrh je v některých případech možný podle IEC 60664-1.

UL 840 „Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment”

Tato norma popisuje alternativní postup dimenzování izolace koncových výrobků pro definované okolní podmínky (kategorie přepětí, stupeň znečištění, seznam materiálů), pokud to dovoluje standardní technická norma přístroje.

Specifika produktu a přístrojové normy

V závislosti na přístrojové normě lze svorky desky plošných spojů a konektory, které jsou podle produktové normy
UL 1059 certifikovány pro maximální napětí 300 V, za určitých podmínek používat také v 600V aplikacích.

Spät´ na horu

Spät´ na přehled
Další informace
Certifikace a schválení

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
Produktový navigátor pro konektory a pouzdra elektroniky

Produktový navigátor

Konektory a pouzdra elektroniky kompaktně v kostce

Více informací

Těžké konektory

Nový, jednoduchý systém pro mnoho aplikací

Těžké konektory
Další informace