Spät´ na přehled

Technologie pro výkonové přípojky

Vysokoproudé desky plošných spojů

Tři technologie při výrobě desek plošných spojů s číslicí pozice  

Výrobní technologie desek plošných spojů

Schopnost vedení proudu do 125 A? S vysokoproudými deskami plošných spojů a komponentami programu COMBICON je to možné.
Pro vytvoření vysokoproudých desek plošných spojů jsou různé technologie (viz obrázek):

1. Technika multivrstvy
2. Technika tlusté vrstvy mědi
3. Technika potisku drátem

Z těchto různých technologií vyplývají nové možnosti designu přístrojů:

  • Nutné funkce a moduly jsou umístěny na jediné desce plošných spojů.
  • Další postupy osazení a cenově nákladné dodatečné propojení přístroje odpadá.
  • Přístroje jsou menší.

Proudová zatížitelnost

Zátěžová křivka na příkladu konektoru SPC 5  

Zátěžová křivka na příkladu konektoru SPC 5

Proudová zatížitelnost vodivých drah na desce plošných spojů je rozhodující pro bezpečnost a výkonnost vašeho přístroje. Pro zabránění tepelným škodám částí přístrojů zohledněte i následující faktory:

  • Teplota okolí
  • Počet pólů
  • Průřez přípoje

Základní křivky a zátěžové diagramy pro zjištění dovolené proudové zatížitelnosti produktů COMBICON najdete v produktovém katalogu. Respektujte prosím v této souvislosti i laboratorní datové listy pro příslušné produkty.


Spät´ na přehled
Další informace
  • Technologie pro výkonové přípojky
Certifikace a schválení

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
Produktový navigátor pro konektory a pouzdra elektroniky

Produktový navigátor

Konektory a pouzdra elektroniky kompaktně v kostce

Více informací

Těžké konektory

Nový, jednoduchý systém pro mnoho aplikací

Těžké konektory
Další informace