Spät´ na přehled

Přehled výhod

Vysoká dostupnost díky zásuvným spínacím prvkům

Dostupnost strojů a zařízení  

Vysoká dostupnost strojů a zařízení

Spolehlivost strojů a zařízení hraje rozhodující roli, jedná-li se o efektivitu výrobních procesů. Díky modulární konstrukci PLC logic se zásuvnými spínacími prvky může v případě servisu proběhnout rychlá výměna relé. Profitujte z vysoké dostupnosti strojů a zařízení.

Flexibilní kombinace

Zásuvné relé pro flexibilní přizpůsobení  

Kombinace různých reléových a analogových modulů

Na rozdíl od tradičních modulů logiky je úroveň rozhraní modulárně osaditelná. To umožňuje obzvláště flexibilní přizpůsobení různým aplikačním požadavkům. V závislosti na frekvenci spínání je možné použít elektromechanická i elektronická relé. Navíc jsou k dostání speciální konstrukční řady pro senzoriku a aktoriku.

Analogové moduly umožňují zpracování analogových normovaných signálů jako proud a napětí a signálů Pt 100-/Pt 1000.

Vstupní a výstupní signály lze konfigurovat pomocí DIP přepínače.

Efektivní propojení

Technika připojení push-in

Snadná aplikace – výkonná ve spojení:

 • Přímé a beznástrojové připojení vodiče pro tuhé vodiče nebo vodiče předem osazené koncovkami vodiče
 • Speciální pružinová kontura dovoluje lehké připojení vodičů s koncovkou vodiče od 0,25 mm² při současně maximální vytahovací síle vodiče
 • Jednoduché uvolnění vodičů každým nářadím probíhá přes ovládací tlačítko, bez přímého kontaktu s částmi pod proudem
 • Při připojení flexibilních vodičů od 0,14 mm² bez koncovky vodiče je třeba při připojení pouze aktivovat tlačítko

Obvyklé propojení ve srovnání s PLC logic

1) U tradičních modulů logiky je propojení modulů časově a finančně náročné. Nechcete-li použít pevně naletované relé, použijte před vstupy/výstupy v praxi často používané dodatečné reléové moduly. PLC logic nahrazuje obvyklé spínače a řídicí jednotky a snižuje náklady na propojení.

2) Speciální varianty senzorů/aktorů umožňují přímé připojení napájecích a zpětných vodičů. Použití těchto variant ušetří místo a peníze, protože již nejsou potřebné žádné dodatečné svorky potenciálu.

 

Bezdrátové ovládání a dohled

Aplikace PLC logic  

Aplikace PLC logic pro ovládací a monitorovací účely

Pro bezdrátový přístup k procesním datům mezi modulem logiky a mobilním koncovým přístrojem je k dispozici adaptér Bluetooth v kombinaci s aplikací PLC logic. Aplikace je bezplatně ke stažení v Google Play Store, příp. v Apple App Store. Po instalaci na smartphone nebo tabletu můžete pomocí aplikace provést přizpůsobení parametrů pro moduly logiky. S přístupem ke všem programovým proměnným lze využít aplikaci pro ovládací a monitorovací účely. Vytvoření vizualizačního náhledu se realizuje pomocí editoru integrovaného webového serveru. 

Pomocí spojení Bluetooth vytvoříte efektivní dohled několika modulů logiky pouze s jedním vizualizačním přístrojem.

Jednoduchá realizace projektů díky intuitivnímu softwaru

Snímek obrazovky softwaru  

Software Logic+

Intuitivní programovací software Logic+ umožňuje jednoduché a rychlé projektování. Kontaktní (LD) a funkční plán (FBD) je možné vytvořit výběrem příslušných funkcí a jejich spojením pomocí Drag & Drop. Přitom jsou uživateli k dispozici následující funkční bloky:

 • Základní funkce: AND, OR, NOT, XOR
 • Matematické funkce: sčítání, dělení, násobení, odčítání, tvoření absolutní hodnoty
 • Kladné a záporné rozpoznání čela
 • RS a SR páčkové přepínače
 • Zpožděné spuštění a zpožděné vypnutí, vysílač impulzů, prodloužení impulzu, týdenní časový spínač
 • Přírůstkový a zpětný čítač
 • Analogové a digitální srovnávače
 • Speciální funkce, např. výpočet polohy slunce je k dispozici ke stažení

Přehledné rozdělení na editor programu, toolbox, zobrazení hardwaru a okno hlášení je obzvláště uživatelsky příjemné. Navíc je možné celý program simulovat a testovat offline i online. Četné příklady aplikace usnadňují seznámení se softwarem.


Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu