Bezdrátová komunikace při výrobě skla: překonávání překážek, úspora nákladů

Přehled

Křemičitý písek – surovina pro výrobu skla  

Hlavní složkou skla je s podílem zhruba 60 % křemičitý písek.

  • Skupina NSG Group vyrábí skleněné výrobky pro automobilový průmysl a stavebnictví.
  • V zájmu úspory energie při výrobě se relevantní hodnoty evidují prostřednictvím více než 70 elektroměrů.
  • Čítače instalované na rozsáhlé ploše jsou s řídicí centrálou propojeny přes systém RadioLine.
  • Použití bezdrátového systému, který spolehlivě funguje i bez vizuálního spojení, snižuje náklady na propojení.

Profil zákazníka

Závod skupiny NSG Group v Gladbecku  

V závodě skupiny NSG Group v Gladbecku působí zhruba 520 zaměstnanců.

Jako přední mezinárodní výrobce skla zaměstnává japonská společnost NSG Group po celém světě 27 000 pracovníků a generuje obrat zhruba 4,65 miliardy eur.

V závodě v Gladbecku se na dvou výrobních linkách ve výrobně plaveného skla a na offline stanovišti pro vrstvení vyrábí kvalitní sklo pro tepelnou izolaci a ochranu proti slunečnímu záření.

Použití

Obtížně přístupná čerpací stanice  

Stavová hlášení z čerpací stanice se bezdrátově přenášejí do řídicí centrály.

V zájmu úspory energie při výrobě skla je nezbytný systém pro řízení energie. Z toho důvodu skupina NSG Group v roce 2013 zavedla v Gladbecku odpovídající řešení pro efektivní a transparentní vyhodnocování údajů o spotřebě. Za účelem záznamu potřebných hodnot bylo nainstalováno více než 70 nových elektroměrů. Některé z přístrojů na bázi sběrnice Modbus, které byly namontovány ve výrobních halách, bylo možno propojit přes dostupný procesní řídicí systém.

„Větší výzvou se ukázaly být čítače nacházející se na rozsáhlé ploše podniku,“ uvádí Björn Niemann, který v závodě v Gladbecku působí jako vedoucí technických služeb skupiny NSG Group. Proto Niemann spolu s kolegou Manuelem Rombergem, zodpovědným za projektové plánování, přišli s myšlenkou bezdrátového propojení čítačů. „A pak jsme byli konfrontováni s další výzvou,“ vypráví Romberg. „Normálně totiž bezdrátové systémy potřebují vizuální spojení, aby mohly spolehlivě fungovat, což však u žádného z čítačů nebylo možné.“ S těmito rámcovými podmínkami si všimli bezdrátového řešení od společnosti Phoenix Contact, kterou požádali o technickou podporu.

Řešení

Modul Radioline v rozvaděči  

Elektroměry jsou přes dvojlinkové vedení připojeny k rozhraní RS-485 modulu Radioline

Kvůli náročným okolním podmínkám přijel specialista na bezdrátové technologie Stefan auf dem Graben s odpovídajícím vybavením, aby bezdrátové trasy předem otestoval. Už po hodině bylo zřejmé, že všechna měřicí místa jsou bezdrátově dosažitelná. „Rychlé a kompetentní zajištění pomoci nás nadchlo,“ vysvětluje Björn Niemann. Elektroměry jsou prostřednictvím dvojlinkového vedení připojeny k rozhraní RS-485 modulu Radioline. Bezdrátový systém pak přenáší protokol Modbus do řídicí centrály. Díky evidenci spotřeby energie je nyní možné s maximální přesností analyzovat toky energie v závodě skupiny NSG v Gladbecku. Na základě rozsáhlého řízení energie se tamní spotřeba energie snižuje, což má pozitivní přínos pro ochranu životního prostředí.

S flexibilně využitelným bezdrátovým řešením je možné kromě sériových dat komunikovat bez licence, a tím i bez následných nákladů, také signály vstupů a výstupů. Moduly fungující na základě robustní technologie Trusted Wireless 2.0 byly speciálně vyvinuty pro výměnu signálů na větší vzdálenosti. Při volném výhledu lze překonat vzdálenosti několika stovek metrů až 20 kilometrů mezi dvěma účastníky bezdrátového přenosu. Závod skupiny NSG v Gladbecku používá moduly Radioline fungující v pásmu 868 MHz. Kromě toho jsou k dispozici i varianty přístrojů pro frekvenční pásma 900 MHz a 2,4 GHz. Pro překonání větších vzdáleností je možné individuálně určit přenosovou rychlost bezdrátového rozhraní a zvýšit tak citlivost přijímače. Při nízké přenosové rychlosti lze překlenout podstatně větší vzdálenost než při vysoké přenosové rychlosti. Uživatel může přístroje optimálně přizpůsobit aktuální aplikaci. Trusted Wireless 2.0 dále boduje dobrými diagnostickými možnostmi a koexistencí s jinými systémy ve stejném frekvenčním pásmu.

Závěr

Bezdrátové spojení vybudované v závodě skupiny NSG v Gladbecku stabilně funguje již déle než čtyři roky. Dosud nedošlo k žádnému výpadku komunikace. Díky pozitivním zkušenostem se systémem Radioline byla v létě 2016 k řídicímu systému bezdrátově připojena také obtížně dostupná čerpací stanice odpadní vody. „Bezdrátový systém předčil má očekávání z hlediska stability a možností použití,“ shrnuje Björn Niemann. „Na základě flexibilního použití a bezpečného provozu budeme do bezdrátové sítě integrovat řadu dalších obtížně přístupných stanic.“

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470