Spät´ na přehled

Normativní zkouška podle IEC 62305-3

IEC 62305-3 popisuje pravidelnou zkoušku ochranných přístrojů.

Zkouška souladu a dokumentace

Podle IEC 62305-3 musí být svodiče přepětí pravidelně kontrolovány (viz tabulka níže). Norma navíc předepisuje průkaznou dokumentaci zkušebních hodnot.

  • ImpulseCheck průběžně zjišťuje stav (kondici) sledovaných svodičů přepětí. Příslušnou zprávu lze kdykoli vygenerovat stisknutím tlačítka.
  • CHECKMASTER 2 kontroluje ochranné konektory a výsledky měření uloží do interní paměti.
  • Výstup uložených měřených hodnot je možný kdykoliv.
  • Protokol o zkoušce obsahuje název výrobku a výsledek zkoušky s datem a časem.
  • Přenos dat do PC probíhá přes klíč USB.
  • Data protokolu jsou ukládána ve formátu CSV a lze je dále zpracovat v každém tabulkovém kalkulátoru.
Třída ochrany před bleskemI a IIIII a IV
Vizuální kontrola (interval)ročněkaždé 2 roky
Kompletní kontrolakaždé 2 rokykaždé 4 roky
Kompletní kontrola kritických systémůročněročně

Spät´ na přehled
Další informace
  • Normativní zkouška podle IEC 62305-3

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana a odrušovací filtry

Servis

Monitoring s kontrolním systémem svodičů

Výukový modul na téma kontrolní systém svodičů