Měření výkonu a energie

Měření výkonu a energie

Přehled nákladů na energii

Snižte své náklady na energii tím, že budete měřit energetické toky, dohlížet na odběry energie a protokolovat energetická data.

Spät´ na Monitorování

Kategorie

Hledat v Měření výkonu a energie

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Phoenix Contact nabízí profesionální produkty pro měření energie a výkonu. Najděte možnosti úspory pro hospodárný a ekologický provoz svých strojů a zařízení a vytvořte základ pro správu energií.

Vaše výhody

  • Nejrychlejší způsob měření energie s pomocí měřidel s možností intuitivní konfigurace a přímého připojení Rogowského cívek
  • Odhalte možnosti optimalizace dohledem a protokolováním nákupů energie s produkty pro zaznamenávání dat
  • Rozpojovací svornice měřicího převodníku pro jednoduchou a individuální konstrukcí umožňují bezpečné odpojení a zkratování měniče proudu
  • Rychle reagujte na změny v síti a přenášejte informace o stavu sítě do řídicího centra pomocí inteligentních místních síťových stanic
  • Automatické, bezpečné a časově úsporné testování v oblasti technologie ochrany sítě pro středně a vysokonapěťové rozvodny pomocí modulárního zkušebního zásuvného systému

Evidence energetických dat a snížení nákladů

Efektivnější zacházení s energií, nižší náklady  

Efektivnější zacházení s energií, nižší náklady

Nepřetržitě snímané toky energie jsou základem provozního systému energetické správy vedoucího k cíli. Spusťte svůj program efektivní energie a snižte své náklady na energii.

Výhody záznamu energetických dat u strojů a zařízení:

  • Snížení nákladů na energii díky rozpoznání možností úspory energie
  • Optimalizace využití kapacity zařízení díky inteligentnímu spínání částí zařízení, rovnoměrnému zatížení sítě a snížení harmonických vln
  • Snížení špičkového zatížení díky inteligentnímu výpočtu trendu a řízení zatížení
  • Minimalizace prostojů zařízení stálým dohledem parametrů zařízení

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis


Přístroje pro měření energie EMpro

Nejrychlejší cesta k měření energie.