Měřicí převodník proudu, AC/DC

Měření proudu pro všechny tvary křivek

Měření produ pro všechny tvary křivek

Měřte stejnosměrné a střídavé proudy – nezávisle na tvaru křivky.

Spät´ na Měření proudu a napětí

Kategorie

Hledat v Měřicí převodník proudu, AC/DC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Měřicí převodníky proudu MCR nabízejí dvě rodiny produktů pro univerzální měření proudu: zvolte mezi variabilně nastavitelnými přístroji pro přesné zobrazení malých rozsahů měření do 55 A nebo kompaktními přístroji v odstupňovaných rozsazích měření pro měření vysokých proudů do 600 A.

Vaše výhody

  • Vhodné pro jakoukoliv formu křivky díky měření skutečné efektivní hodnoty (TRMS)
  • Bezztrátové měření proudu bez bočníku – pomocí Hallova čidla
  • Optimální zobrazení rozsahu měření do 55 A, díky horním a spodním mezím programovatelným pomocí softwaru
  • Alarmování mezních hodnot pro překročení nebo nedosažení prahových hodnot do 55 A – prostřednictvím reléového nebo tranzistorového výstupu
  • Decentrální měření proudu do 600 A s obzvláště kompaktními a variabilně montovatelnými přístroji
  • Účinná ochrana před poruchami díky galvanickému 3cestnému oddělení

Flexibilní přizpůsobení signálů – měřicí převodník proudu do 55 A AC/DC

Měřicí převodník proudu MCR-S-…-DCI-…  

Měřicí převodník proudu MCR-S-…-DCI-

Programovatelné měřicí převodníky proudu se přesně přizpůsobí vašim požadavkům. Vedle normovaných vstupních signálů 1 a 5 A nastavíte plynule rozsah měření prostřednictvím softwaru: měřený rozsah se zobrazuje prostřednictvím rozsahu výstupních signálů. To znamená velmi přesné rozlišení naměřených hodnot.

Rychlá základní konfigurace je realizována přepínačem DIP na pouzdře. Za pomoci softwaru stanovíte dodatečné užitečné funkce přístroje. Navíc dodáváme i předem nakonfigurované přístroje. Vybírejte mezi dvěma variantami: do 11 A AC/DC nebo do 55 A AC/DC.

Pro vysoké proudy – měřicí převodník proudu do 600 A AC/DC

Měřicí převodník proudu MCR-SL-CUC-…  

Měřicí převodník proudu MCR-SL-CUC-…

K měření vysokých proudů každého tvaru křivky až do 600 A AC/DC představují univerzální měřicí převodníky proudupro vás správné řešení. Výrobkové spektrum nabízí různé přístroje v odstupňovaných měřicích rozsazích s výstupem proudu nebo napětí.

Propojení konektory COMBICON probíhá rychle a jednoduše. Izolované vodiče mohou mít v průměru až 32 mm.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis


Přístroje pro měření energie EMpro

Nejrychlejší cesta k měření energie.