Spät´ na přehled

Bezpečnostní konfigurace pomocí SAFECONF

Jednoduchá konfigurace bezpečnostních spínačů se softwarem od společnosti Phoenix Contact

Tak jednoduchá může být bezpečnost: pomocí Drag-and-Drop. S bezplatným softwarem SAFECONF nakonfigurujete funkce PSRtrisafe a SafetyBridge pohodlně jen několika kliknutími myší.

Software SAFECONF

Konfigurujte bezpečnostní přístroje pomocí Drag-and-Drop

Efektivní aplikace normy ISO 13849-1

Přístrojová konfigurace se SAFECONF odpovídá zákonným požadavkům pro vybavení bezpečnostních aplikací. Požadavky normy ISO 13849-1 realizujete efektivně se SAFECONF.

Jednoduché vytvoření bezpečnostní logiky pomocí Drag-and-Drop

Software SAFECONF  

Rychlá práce s funkčními bloky

Důsledně jednoduché: se softwarem SAFECONF vytvoříte spolehlivě bezpečnostní logiku a parametrizujete funkční bloky.

Integrovaná ověřovací metoda kontroluje automaticky správné připojení bloků a celistvost signálního vedení.

Bezpečný přenos konfigurací

Kontrolní postup softwaru SAFECONF  

Bezpečný přenos

Důsledky odchylek nebo neúplná nastavení během přenosu na hardware je nutné bezpečně zvládnout.

Řešení: S vestavěnými kontrolními postupy zajistíte přenos správných dat a současně zabráníte neúplným konfiguracím.

Ověření bezpečnostní logiky

Kontrola výkonu v testovacím plánu  

Ověření pomocí testovacího plánu a simulačního režimu

Zkontrolujte výkonnost a specifikovaný postup své bezpečnostní logiky s testovacím plánem.

V simulačním režimu kontrolujete pomocí testovacího plánu, zda vaše bezpečnostní logika funguje. Přitom můžete znovu nastavit chybné situace a pomocí signálních hodnot sledovat postup vašich bezpečnostních obvodů.

Spolehlivá dokumentace bezpečnostních opatření

Dokumentace se softwarem SAFECONF  

Přehledná a spolehlivá dokumentace

Mějte přehled: Se SAFECONF vytvoříte stisknutím tlačítka rozsáhlé projektové zprávy. Tímto způsobem zdokumentujete všechny důležité informace, které musí vaše bezpečnostní logika poskytnout:

  • Aktivity v průběhu životního cyklu
  • Změnové aktivity
  • Parametrické věty
  • Projektant a datum projektu
  • Plán logiky
  • Stav revize
  • Modifikace projektu
  • Výsledky testu

Rychlé uvedení bezpečnostních aplikací do provozu

Uvedení do provozu funkcí Force  

Rychlé uvedení do provozu díky funkci Force

SAFECONF umožňuje testovat přesnou funkci vaší bezpečnostní aplikace přímo na místě na stroji.

S funkcí Force stanovíte cíleně vstupy a výstupy PSRtrisafe. Selektivním uvedením částí strojů a zařízení do provozu kontrolujete přehledně chování bezpečnostních funkcí. Tak uvedete vaše zařízení rychleji do provozu.


Spät´ na přehled
Software
  • Bezpečnostní konfigurace pomocí SAFECONF

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470