TERMITRAB complete

Přepěťová ochrana v tenkých kotoučích

TERMITRAB complete je celosvětově nejužší přepěťová ochrana pro techniku MaR.

Díky produktové řadě TERMITRAB complete získáte kompletní systém svodičů přepětí. Sahá od jednoduché, jednostupňové přepěťové ochrany až po vícestupňové, zásuvné varianty s nožovým rozpojením, signalizací a možností dálkového hlášení.

Výhody pro vás

  • Prostorově úsporné díky celosvětově nejužší přepěťové ochraně již od 3,5 mm
  • Nepřetržitá informovanost díky integrovanému ukazateli stavu a možnosti dálkového hlášení
  • Ideální ochrana pro vaši aplikaci díky portfoliu produktů upravenému na míru
  • Snadná údržba díky variantám s integrovaným nožovým rozpojením
  • Rychlá kontrola bez nutnosti propojování kabely se zásuvnými variantami a CHECKMASTER 2

Nejužší zásuvná přepěťová ochrana pro 4vodičové aplikace

4vodičová ochrana Termitrab  

TERMITRAB complete pro 4vodičové aplikace

TTC-6P-4 je celosvětově nejužší zásuvná přepěťová ochrana pro 4vodičové aplikace. Při konstrukční šířce pouhých 6 mm spolehlivě chrání vaše aplikace v oblasti měřicí, řídicí a regulační techniky před přepětím a vyžaduje přitom minimální prostor. Typickými aplikacemi, pro které jsou nové svodiče přepětí předurčeny, jsou měření teploty nebo vážení. Nebo bezpečně chrání tři vodiče vašich digitálních vstupů a výstupů včetně signálové země proti přepětí na prostoru pouhých 6 mm. Prostřednictvím TTC-6P-4 rozšiřujeme portfolio úzkých produktů přepěťové ochrany pro techniku MaR o další oblasti použití.

Věděli jste, že...

... vhodnou přepěťovou ochranu pro vaši aplikaci techniky MaR najdete pomocí pouhých dvou kliknutí? Řada TERMITRAB complete nabízí více než 110 výrobků s různými variantami spínání a napětí. Rozmanitost, která nabízí řešení pro téměř všechny aplikace techniky MaR. Konfigurátor pro přepěťovou ochranu pro techniku MaR vám umožní mít neustále přehled. Pouhými dvěma kliknutími získáte vhodný výběr produktů, které poskytnou vaší aplikaci optimální ochranu. Pomocník výběru nabízí rychlé uvedení do dvanácti nejběžnějších rozhraní v technice MaR. Pokud není vaše rozhraní ve výběru, vyhledejte vhodný svodič přepětí pomocí podrobného vyhledávání.

Oblasti použití

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis