Přehled systémů

Chytré město – přehled systémů

Sítě senzorů

Chytrá komunikační infrastruktura je základem k vytvoření chytrého města.

Přehled systémů chytrého města

Síť senzorů  

Data na cloud přenáší síť senzorů.

Koncepty chytrého města vyžadují pohled na město jako na integrovaný, inteligentní a efektivní systém, který komplexně propojuje městské dílčí systémy.

Relevantní data z měst jsou zaznamenávána prostřednictvím senzorů a shromažďována a normalizována pomocí bran. Data jsou připravována v superponované cloudové platformě a jsou zpřístupněna jako zcela digitální odraz všech výrob a procesů. Aby bylo možné vytvořit základ pro městské prostředí budoucnosti, budou data použita ke komplexnímu řízení města a vizualizaci.

Chytrá města zaměřená na cloud

Proficloud  

Proficloud – platforma IoT od společnosti Phoenix Contact

Cloudové připojení je zásadním prvkem komunikační infrastruktury chytrého města. Umožňuje vyhodnocování a zpracování získaných dat z životního prostředí, jejich interpretaci do praxe včetně integrace služeb třetích stran a interakci dat s automatizační technologií.

Cloudové služby jako přidaná hodnota

Přenos dat ze senzorů na cloud umožňuje přístup k nástrojům třetích stran a k rozsáhlým systémovým, provozním a informačním službám.

Systémové služby:

  • Správa zařízení
  • Zpracování dat
  • Protokoly/API

Provozní služby:

  • Analýza dat
  • Zpracování dat
  • Přeposílání dat

Informační služby:

  • Vizualizace dat
  • Uživatelské rozhraní / frontend

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470