Digitální dvojče

Digitální dvojče

Porovnání stavů As Planned a As Built

Optimalizovaná údržba díky lepší kvalitě dat

Ve velkých zařízeních zpracovatelského průmyslu se používá mnoho zdrojů, aby byla systémová dokumentace udržována neustále aktuální. Na zařízení výroby pravidelně dohlíží zaměstnanci údržby nebo externí společnosti a dokumentují změny zjištěné pomocí tzv. červených čísel. Přenos těchto červených čísel z tištěných seznamů do P&I diagramu s sebou často přináší nebezpečí vzniku chyby. V důsledku toho pak nelze v případě výpadku přístroje nebo změn produktu posoudit informace o výrobci. Vzhledem k neustále se měnícímu počtu polních přístrojů ve výrobním zařízení a částečně chybějícím informacím není možné plánovat stav inventáře, což výrazně komplikuje nutnou výměnu přístroje.

Až 80 % výrobních zařízení je vybaveno digitálními polními přístroji podporujícími HART. Tyto digitální signály však využívá pouhých 5 %. Společnost Phoenix Contact umožňuje dodatečně načíst data HART a bez retroaktivity poskytnout požadovaná data z pole ve formátu OPC-UA. Díky těmto dalším datům z chytrých polních přístrojů se tzv. digitálním dvojčetem staráme o transparentnost digitálního zařízení. Díky této transparentnosti se výrazně zlepšuje údržba, udržování v provozu a dostupnost. 

Vaše výhody

  • Aktuální reálné údaje ze zařízení jsou vždy k dispozici díky automatické dokumentaci As Built.
  • Díky nepřetržitému připojení polních přístrojů tak odpadají prohlídky za účelem ručního zaznamenání zabudovaných polních přístrojů HART.
  • Díky optimalizovanému úložišti probíhá řešení problémů rychle a nejsou žádné prostoje při volání výrobci, změnám výrobce nebo přerušení výrobcem.

Inventář přístrojů HART stisknutím jednoho tlačítka –
porovnání stavů As Planned a As Built

S naším webovým inventářem budete mít vždy přehled o všech polních přístrojích. Zjištěné změny jsou pro lepší přehled v rámečku. To usnadní snadnější přidávání červených čísel do dokumentace zařízení. Navíc můžete exportovat inventář. Tímto způsobem položíte základy pro digitální dvojče (Digital Twin).

Webový inventář  

Příklad webového inventáře

Z pole do IoT

Elektrické načtení signálů HART je bez zpětného působení namontováno mezi pole a technologii řízení. Údaje z polního přístroje jsou „on the edge“ normalizované a standardizováné. Tak je možné je poskytnout pro služby s přidanou hodnotou, jako je například údržba (predictive maintenance) nebo udržitelná optimalizace procesu.

Chtěli byste informace o využití našich řešení ve vašem zpracovacím závodě?

Rádi vám poradíme a vyjasníme s vámi vaše specifické projektové požadavky.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Používání digitálního dvojčete se systémem HART

LinkedIn Live Stream „Digitální dvojče“