Přímé konektory SKEDD umožňují modulární škálovatelnost ovládání vrat

Přehled

Ovládání vrat Drico 2.0  

Ovládání vrat Drico 2.0 od společnosti ASO splňuje bezpečnostní funkce.

  • Společnost ASO GmbH nabízí řešení v oblasti automatizované bezpečnosti vrat a strojů.
  • Aby mohla společnost poskytovat specifická řešení pro různé výkonové třídy, upravuje elektronické vybavení ovládání vašich vrat Drico 2.0 na míru.
  • Přímé konektory SKEDD přitom umožňují potřebné vybavení ovládání přídavnými přípojkami.
  • Díky technologii přímého připojení bez pájení se konektory ve finální montáži připojí a zajistí jednoduše a bezpečně.

Profil zákazníka

Dennis Mettner a Norbert Pewny  

Vývojář hardwaru Dennis Mettner a projektový manažer Norbert Pewny (vpravo) ze společnosti ASO GmbH v Lippstadtu

Společnost ASO GmbH sídlící ve městě Lippstadt ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko vyrábí a distribuuje ovládání vrat, bezpečnostní kontaktní lišty, kontaktní rohože a bezpečnostní kontaktní dorazy k použití ve výrobních zařízeních a také v logistice a agrotechnice. Společnost zaměstnává asi 180 zaměstnanců v různých lokalitách v Německu, Číně a v USA.

Použití

Modulární konstrukce pro další funkce  

Přímé konektory SKEDD podporují modulární konstrukci a umožňují snadnou integraci dalších funkcí, jako jsou například světelné závory.

Ovládání vrat Drico 2.0 provádí centrální funkce vodorovně nebo svisle se otevírajících dveří. Mezi funkce spadá ovládání pohonů při otevírání a zavírání, integrace brzdy vrat nebo bezpečnostní funkce zastavení a rovněž integrace přídavných funkcí, jako jsou snímače otáček nebo tepelné spínače. Aby společnost ASO GmbH vyhověla specifickým zákaznickým požadavkům na výkon, nabízí ovládání vrat v různých výkonových třídách s příslušně škálovatelným elektronickým vybavením. Modulární stavebnice zahrnuje celkem devět různých způsobů uspořádání desky plošných spojů, které umožňuje až 480 různých variací. V současné době je specifikováno 25 variant vybavení. „Horní spektrum výkonu tvoří vysokofrekvenční vrata ovládaná dopravou, uživateli nebo procesy například s několika pohony, indukčními smyčkami nebo semafory,“ vysvětluje projektový manažer Norberyt Pewny. „Čím složitější celý systém je, tím důležitější jsou bezpečnostní funkce. Proto se funkčnost ovládání musí vyvíjet paralelně. Společnost ASO GmbH se po celou dobu vývoje stavebnicového systému řídila požadavky zákazníků. „Základní myšlenkou je co nejtransparentnější škálování hardwaru, které našim zákazníkům přináší celou řadu výhod.“

Řešení

Vysoký komfort připojení díky technice přímé zástrčky  

Přímé konektory s pružinovým připojením push in se zasunují ručně bez potřeby pájení do prokovených otvorů.

Teprve přípojky desky plošných spojů jako svorky nebo konektory umožňují přenos signálů, dat a výkonu mezi ovládáním vrat a dalšími spotřebiči, jako jsou pohony. Technologie připojení má proto při škálovatelnosti funkčnosti velký význam. Centrální funkce, které zůstávají ve všech výkonových třídách stejné, jsou realizovány pomocí běžných svornic a konektorů desek plošných spojů od společnosti Phoenix Contact. Pro další funkce, jako je brzdový chopper, snímač otáček nebo tepelný spínač, navíc společnost ASO GmbH použila jednořadé a dvouřadé přímé konektory SKEDD. Vrchol inovativní technologie připojení: Konektory řady SDC 2,5 a řady SDDC 1,5 se bez pájení, a tedy reverzibilně, připojí přímo k desce plošných spojů a zajistí se rozpěrnými nýty.

Konektory jsou schváleny dle norem UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 a DIN EN 61984 a umožňují až 25 cyklů připojení a odpojení. „To, že konektory nejsou připájeny, je ideální. Můžeme tak totiž v závislosti na provedení zařízení v rámci finální montáže určité komponenty dodatečně osadit nebo prostě vynechat,“ vysvětluje vývojář hardwaru u společnosti ASO GmbH, Dennis Mettner. Výhoda pro zákazníky společnosti ASO: Obdržíte hardwarové vybavení speciálně upravené podle vašich požadavků a nemusíte platit za funkce a komponenty, které nepotřebujete.

Centrální funkce, které zůstávají stejné ve všech výkonových třídách realizovali vývojáři s běžnými svornicemi a konektory desek plošných spojů od společnosti Phoenix Contact. Rozhodujícími kritérii byla vysoká spolehlivost a celosvětová dostupnost této technologie připojení. Nové ovládání přece musejí používat zákazníci po celém světě ve velkém množství.

Závěr

Přímé konektory SKEDD od společnosti Phoenix Contact podporují modulární koncepci ovládání od společnosti ASO GmbH. V ovládání vrat Drico 2.0 slouží konektory řad SDC 2,5 a SDDC 1,5 k integraci přídavných řídicích funkcí v závislosti na konkrétní aplikaci. Díky technice přímého připojení u SKEDD bez pájení lze při finální montáži snadno a bezpečně připojit a zajistit 3-, 5- a 11pólové konektory. „Technologie SKEDD je ideálním doplněním našeho stavebnicového systému,“ vysvětluje Mettner. „V současné době ověřujeme možnost realizovat v budoucnu pomocí přímých konektorů společnosti Phoenix Contact také připojení AC-Out.“

Produkty

Typ produktuPopisNázev výrobkuČíslo výrobkur
Přímé konektory SKEDDjednořadé, 3pólové
dvouřadé, 11pólové
SDC 2,5/3-PV-5,0
SDDC 1,5/11-PV-3,5
1864040
1848736
Svornice desky plošných spojů4pólová
3pólová
8pólová
SPT 2,5/4-V-5,0
SPT 2,5/3-V-5,0
PTSM 0,5/8-2,5-V-THR
1991118
1991105
1771017
Kontaktové lišty desek plošných spojů2pólové
3pólové
4pólové
8pólové
9pólové
14pólové
2pólové
MSTBVA 2,5/2-G-5,08
MSTBVA2,5/3-G-5,08
MSTBVA2,5/4-G-5,08
MSTBVA2,5/8-G-5,08
MSTBVA2,5/9-G-5,08
MSTBVA2,5/14-G-5,08
MCV1,5/2-G-3,5
1755736
1755749
1755752
1755794
1755804
1755859
1843606
Konektory desek plošných spojů2pólové
3pólové
4pólové
5pólové
2pólové
MVSTBR 2,5/2-ST-5,08
MVSTBR 2,5/3-ST-5,08
MVSTBR 2,5/4-ST-5,08
MVSTBR 2,5/5-ST-5,08
MC 1,5/2-ST-3,5
1792249
1792252
1792265
1792278
1840366
Typ produktuPopisNázev výrobkuČíslo výrobkur
Přímé konektory SKEDDjednořadé, 3pólové
dvouřadé, 11pólové
SDC 2,5/3-PV-5,0
SDDC 1,5/11-PV-3,5

Svornice desky plošných spojů4pólová
3pólová
8pólová
SPT 2,5/4-V-5,0
SPT 2,5/3-V-5,0
PTSM 0,5/8-2,5-V-THR


Kontaktové lišty desek plošných spojů2pólové
3pólové
4pólové
8pólové
9pólové
14pólové
2pólové
MSTBVA 2,5/2-G-5,08
MSTBVA2,5/3-G-5,08
MSTBVA2,5/4-G-5,08
MSTBVA2,5/8-G-5,08
MSTBVA2,5/9-G-5,08
MSTBVA2,5/14-G-5,08
MCV1,5/2-G-3,5


Konektory desek plošných spojů2pólové
3pólové
4pólové
5pólové
2pólové
MVSTBR 2,5/2-ST-5,08
MVSTBR 2,5/3-ST-5,08
MVSTBR 2,5/4-ST-5,08
MVSTBR 2,5/5-ST-5,08
MC 1,5/2-ST-3,5
PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470