Spolupráce a projekty

Tržiště Lemgo

Digitální transformace

Společnost Phoenix Contact přispívá k praktickému využití výhod chytrých měst.

Společnost Phoenix Contact se angažuje ve spolupráci a výzkumných projektech týkajících se tématu chytrých měst. Tím ukazujeme, co znamená chytré město město v praxi. Je totiž nesporné, že digitalizace ve městěch nabízí své výhody již dnes.

Digitální transformace v malých a středně velkých městech

Logo Lemgo Digital a Fraunhofer IOSB-INA  

Město jako laboratoř k ověření digitalizace v praxi

Kromě velkoměst a metropolí mohou inteligentních digitálních řešení využívat také malá a středně velká města.

Z tohoto důvodu institut Fraunhofer IOSB-INA od května 2018 provozuje zkušební laboratoř Internetu věcí Lemgo Digital jako otevřenou inovační platformu k digitální transformaci malých a středně velkých měst. Společnost Fraunhofer podporují technická univerzita OWL a další partneři a také spolková země Severní Porýní-Vestfálsko.

Infrastrukturu využívají společnosti, start-upy využívající Internet věcí, obce a výzkumné ústavy, aby spolu s občany jako „odborníky na každý den“ zaváděli inovativní produkty a datové služby v oblasti mobility, maloobchodu a životního prostředí.

V Severním Porýní-Vestfálsku jde staré hanzovní město Lemgo příkladem více než 180 městům střední velikosti, v nichž žije polovina všech obyvatel této nejlidnatější spolkové země. Spousta podobných obcí v Severním Porýní-Vestfálsku a v celém Německu proto může využívat výhody při rozvoji digitální agendy a realizace jejich digitalizačních projektů laboratoře Lemgo Digital.

Digitalizace ve veřejné dopravě

Chytrý telefon a městský autobus  

Tato jedinečná aplikace umožňuje sledovat autobusy dynamicky a v reálném čase.

Prvním pilotním projektem v roce 2018 bylo síťové propojení městských autobusů ve veřejné dopravě. Autobusy byly vybaveny senzory ke zjištění přesné polohy a doplňkovými displeji. Údaje o poloze jsou zpracovávány na zabezpečeném cloudu.

Cestující mohou snadno zjistit na svém chytrém telefonu, kdy přesně se mají vypravit na zastávku. Řidiči autobusů již nemusí komunikovat s kolegy přes rádio, jejich polohu je možné zobrazit v reálném čase na tabletu. Díky tomu lze snáze synchronizovat čas odjezdu.

Mobilní digitální panely pro přístup k datům

Digitální panel na smartphonu  

Mobilní panel pro občany

V plánu je realizace dalších služeb s přidanou hodnotou. Občané mohou snadno získat informace o svém městě na digitálním panelu.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470