Spät´ na přehled

Co je redundance?

Již krátkodobé výpadky napájení 24 V mohou způsobit velké škody. Konstruujte proto své napájení redundatně.

Minimálně jeden dodatečný síťový zdroj

Redundance je smysluplná všude tam, kde prostoje strojů a zařízení způsobují vysoké náklady.  

Při výpadku napájení přebírá druhý napájecí zdroj napájení zátěže.

Redundance označuje stav překrývání nebo nadbytku. To znamená, že je k dispozici minimálně jeden doplňkový síťový zdroj.

  • Redundance „n+1“: 3 zdroje pracují vždy s jmenovitým proudem 10 A pro celkové napájení 20 A.
  • Redundance „1+1“: 2 moduly vždy s 20 A jsou na straně výstupů zapojeny paralelně pro napájení zátěže 20 A.

Dojde-li u přístroje k internímu defektu nebo výpadku, přebírá druhý přístroj automaticky bez přerušení napájení.

100procentní redundance v případě zkratu

Diody nebo moduly redundance odpojí paralelně spínané síťové zdroje. Pouze tehdy dodává při zkratu jednoho napájecího zdroje druhý přístroj nadále plný výkon. Nyní je zátěž napájena přívody i v případě zkratu.


Spät´ na přehled
Další informace
  • Co je redundance?

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS