Spät´ na přehled

Preventivní kontrola funkce

Průmyslové napájení QUINT POWER maximalizuje dostupnost vašeho zařízení. K tomu výrazně přispívá preventivní kontrola funkce.

Včasné zjištění kritických provozních stavů

Pokud se napájecí zdroj nachází v režimu Boost, slouží toto hlášení jako výstražný signál, aby nedošlo k výpadkům vašeho zařízení.  

Dálkový dohled prostřednictvím aktivního spínacího výstupu a plovoucího reléového kontaktu

Preventivní kontrola funkce znamená pro vás a vaše zařízení: kritické situace jsou zjištěny ještě před výskytem chyby.

  • Permanentní dohled nad výstupním napětím a proudem
  • Kritické situace jsou vizualizovány a hlášeny následovně:
    • pomocí LED diody
    • přes plovoucí reléový kontakt
    • přes aktivní spínací výstup

Dohled v režimu POWER BOOST

Dohled elektrického napájení v režimu POWER BOOST  

V režimu POWER BOOST je připraveno kompletní výstupní napětí.

Napájení dodává více než uvedený jmenovitý proud:

  • Napájení se nachází v režimu POWER BOOST.
  • Funguje, stejně jako připojené spotřebiče, při běžném výstupním napětí 24 V DC.

V režimu POWER BOOST dochází k dalšímu navyšování zátěže. To je signalizováno a hlášeno řídicí jednotce. Preventivní kontrola funkce reaguje před výskytem chyby.

Příklad: 

Preventivní kontrola funkce lokalizuje ztížený pohyb dopravního pásu. Zařízení jsou opravena dříve, než jiné spotřebiče zaznamenají přerušení napětí.  

Z praxe

Získejte podrobnější informace: Pokus dokládá výhody preventivní kontroly funkce.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Individuálně přizpůsobitelné napájení pro nejvyšší dostupnost systému