Spät´ na přehled

IT-powered automation – IT standardy pro mohutnou automatizaci

IT-powered automation  

IT-powered automation: průchodná komunikace od řídicí úrovně až po pole

Pro výkonnou a flexibilní automatizaci se zajištěním do budoucna sází Phoenix Contact na IT technologii. Celosvětové Ethernet standardy, průchodná komunikace i mnohostrannost činí z automatizace s podporou IT silné a hospodárné řešení pro vaše požadavky. Naše přístroje s rozhraním HMI jsou integrální součástí tohoto konceptu. Využíváte IT technologii pro efektivní obsluhu a dohled.

DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)
Výhody při uvedení do provozu, je-li k dispozici server DHCP. Po přihlášení přístrojů s rozhraním HMI na server zadává server automaticky časově omezené IP adresy z definované oblasti adres. Manuální zadání IP adresy se tím stává nadbytečným.
DNS server
(Domain Name System)
Výhody v případě servisu, je-li zadáno jméno přístroje a DNS server: Server spojuje jméno přístroje a IP adresu. Není-li IP adresa ovládacího přístroje známa, je možný přístup k přístroji pomocí jeho jména jako HMI_Presse_1.
FTP
(File Transfer Protocol)
Přístroje s rozhraním HMI disponují FTP serverem. Proto je možné uložit a nahrát libovolné soubory do Flash File System přístrojů s rozhraním HMI. Tím je možné bezpečně a pohodlně provést aktualizaci přístrojů přes vývojové prostředí. V případě servisu může být zajištěna konfigurace přístroje, vizualizační projekt nebo soubory Log.
OPC
(OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control)
OPC je softwarové rozhraní. OPC server poskytuje k dispozici data procesu z řídicí jednotky pro vizualizaci. V opačném směru může i zasílat zpět zadání od obsluhy k PLC.
SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol)
Mají-li být z vizualizačního programu zasílány uživateli e-maily nebo sms, používá se protokol SMTP.
SNTP
(Simple Network Time Protocol)
S tímto protokolem jsou hodiny reálného času například přístroje s rozhraním HMI synchronizovány s časem časového serveru.
SQL
(Structured Query Language)
Pro čtení a psaní informací v celosvětově normovaných databázích SQL se používá tento jazyk databáze.
TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
TCP/IP umožňuje připojení založené na Ethernetu k úrovni pole PLC mj. přes PROFINET, Modbus-TCP nebo EtherNet/IP.
Webový serverNa hlavním řídicím zařízení je možné navíc k režimu runtime uložit vizualizační projekt ve webovém serveru. Tím mohou získat jiné ovládací přístroje se standardními prohlížeči přístup k projektu a paralelně ho ovládat a dohlížet (ovládání více míst).

Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470