Aktivní moduly redundance

Aktivní moduly redundance

Důsledné oddělení

Průběžná redundance až ke spotřebiči pomocí modulu QUINT S-ORING

Spät´ na Moduly redundance

Kategorie

Hledat v Aktivní moduly redundance

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Aktivní moduly redundance QUINT ORING disponují ACB Technology (Auto Current Balancing).
Napájecí zdroje jsou tím zatěžovány stejnoměrně a mají proto delší životnost.

Moduly S-ORING s průběžně odděleným vedením vodiče až k zátěži hlásí v kombinaci s napájením QUINT POWER všechny kritické provozní stavy redundantního systému.

Vaše výhody

  • Preventivní dohled funkce díky stálému dohledu vstupního napětí, výstupního proudu a odpojovací trasy
  • Průchodná redundance se dvěma plusovými výstupními svornicemi až ke spotřebiči
  • Dvojnásobná životnost díky rovnoměrnému rozdělení zátěže
  • 70% úspora energie díky MOSFET
  • Ochrana proti přepětí na výstupu (Over Voltage Protection) maximalizuje provozní bezpečnost
  • Aktivní moduly redundance jsou součástí systému COMPLETE line

Jednokanálový redundantní modul QUINT ORING

Jednokanálový redundantní modul QUINT ORING  

Jednokanálový redundantní modul QUINT ORING

Použijte vaše moduly SINGLE ORING pro rozpojení. Veďte vodič odděleně až k zátěži.

V kombinaci s napájením QUINT POWER 4. generace jsou vstupní napájení a rozpojené trasy důsledně hlídány. Preventivní hlídání funkcí signalizuje všechny kritické provozní stavy redundantního systému.

S ochranou proti přepětí (OVP) přístroje chrání citlivé spotřebiče před statickými přepětím a tím maximalizují provozní bezpečnost:

  • Varianta VP > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
  • Varianta plus > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+) 

Odpojit, dohlížet a regulovat pomocí QUINT ORING

QUINT ORING s ACB Technology  

QUINT ORING s ACB Technology

ACB Technology (Auto Current Balancing) modulů QUINT ORING zdvojnásobuje životnost redundantně provozovaných napájecích zdrojů stejnoměrným vytížením síťových zdrojů.

U systému ze dvou napájení QUIJNT POWER a jednoho QUINT ORING jsou vstupní napětí, výstupní proud a oddělovací trasa permanentně sledovány. Ztráta redundance je díky tomu včas signalizována.

Dvojnásobná životnost díky ACB Technology

QUINT ORING s ACB Technology  

Nejvyšší dostupnost systému díky ACB Technology

Kvůli asymetriím často napájí zátěž pouze jeden síťový zdroj, zatímco druhý zdroj běží naprázdno. To vede k tepelnému zatížení napájeného síťového zdroje a tím k rychlému stárnutí.

ACB Technology zajišťuje symetrické zatížení obou napájecích zdrojů a tím i dvojnásobnou životnost redundantního systému.

Rozpoznání a zabránění kritickým stavům

Aktivní moduly redundance pro nejvyšší požadavky  

Prahová hodnota zatěžovacího proudu je volitelná.

Jedna řídicí jednotka, která vyžaduje 5 A, je napájena dvěma redundantními síťovými zdroji vždy s 5 A jmenovitého proudu. Při připojení další zátěže s 3 A dodávají napájecí zdroje s výkonovou rezervou POWER BOOST bez problému 8 A, bez poklesu napětí. Není již však dána žádná redundance. Pokud vypadne jeden napájecí zdroj, může poskytnout druhý napájecí zdroj 8 A. Proto je důležitá kontrola zatěžovacího proudu. S moduly QUINT ORING zjistí provozovatel zařízení ihned, není-li již dána žádná redundance. Moduly rozpoznají kritické provozní stavy v rámci celé větve napájení a včas informují.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS