Pistoliittimen lämpenemiskoe

Pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden sähköiset testaukset Korkea laatu suuntaamalla virrankulku ja jänniteominaisuudet optimaalisesti testauserässä C

Sähköisissä laaduntarkastuksissa tutkitaan piirikorttiliittimien, pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden virta- ja jänniteominaisuuksia. Testauslaboratoriossa insinöörimme testaavat materiaalit esim. niiden eristysominaisuuksien ja virrankuormituskyvyn suhteen. Testaukseen kuuluu myös kosketinresistanssin mittaaminen ennen testisarjaa ja sen jälkeen.

Testauserä C kolmantena osana ennen sarjavalmistukseen hyväksymistä sisältää seuraavat testaukset:

  • Jaksoittainen ylikuormitustesti (Heat Cycling Test standardin UL 1059 mukaan)

  • Jaksoittainen vanhenemistesti

  • Lämpövarmuus

  • Eristysvastus (UL 1703, UL27)

  • Virrankuormituskyvyn kuormitettavuuskäyrä (IEC 60512-5-2)

  • Kosketinresistanssin mittaus (ICE 60998-2-1)

  • Suurjännitetesti

  • Syöksykestojännitetesti (IEC 60664-1)

  • Ilma- ja pintavälit

  • Vastusmittaus

SUNCLIX-pistoliittimet märkäeristysvastustestissä

SUNCLIX-pistoliittimet märkäeristysvastustestissä

Märkäeristysvastustesti standardin UL 1703, 27 mukaan

Jatkuvasti ulkona käytettävien pistoliittimien tulee kestää tuulta ja ankaria sääolosuhteita jopa 25 vuotta. Käytettävien eristysmateriaalien tulee suojata käyttäjiä jatkuvasti ja luotettavasti vaarallisilta sähköiskuvirroilta. Märkäeristysvastustestillä saadaan määrällinen mitta testikappaleen eristysteholle. Testaamalla jännitteettömässä, johtavassa, vesipitoisessa liuoksessa havaitaan ilma- ja pintavälien muutokset, jotka johtuvat esimerkiksi hiusmurtumista.

Sarjaan kytkettyjä pistokkeita Phoenix Contactin testauslaboratoriossa

Virrankuormituskykytesti pistokkeilla eri lämpötiloissa

Virrankuormituskyky standardin IEC 60512‑5‑2 mukaan

Pistoliitännän virrankuormituskykyä rajoittavat koskettimissa ja liitännöissä käytettyjen materiaalien termiset ominaisuudet sekä kotelon eristävät osat. Virrankuormituskyky riippuu liitännän omasta lämpenemisestä sekä ympäristölämpötilasta, jossa komponenttia käytetään. Virrankuormituskyvyn kuormitettavuuskäyrä ilmaisee sallitun virran suhteen olemassa olevassa lämpötilassa.

Syöksykestojännitetesti Phoenix Contactin laboratoriossa

Syöksykestojännitetesti laboratoriossa

Syöksykestojännitetesti standardin IEC 60664‑1 mukaan

Syöksyjännitekokeella osoitetaan riittävän suuret ilma- ja pintavälit kahden vierekkäisen potentiaalin välillä. Koestusjännitteen suuruus noudattaa osan nimellistä syöksyjännitettä. Kolmessa jännitesyöksyssä (1,2/50 μs) napaisuutta kohti ei saa esiintyä läpilyöntejä. Tällä testillä varmistetaan osien toiminnan turvallisuus. Oskilloskooppi näyttää syöksyjännitepulssin ajallisen kulun.

Pistoliittimen jännitekoe

Pistoliittimen jännitekoe

Siirtovastuksen mittaus standardin IEC 60998‑2‑1 mukaan

Kaasutiivis liitäntä varmistaa pitkäkestoisesti varman sähköisen kontaktin. Sähköisen siirtovastuksen määrittämisellä, tavallisesti ennen testisarjaa ja sen jälkeen, arvioidaan liitännän hyvä laatu.

Esite
Testattua laatua – turvallisesti
Piirikorttiliittimet ja pistoliittimet ovat keskeisiä elementtejä laitevalmistuksessa. Niiden on oltava paitsi luotettavia, myös laitekokojen jatkuvan pienentymisen vuoksi entistä pienikokoisempia ja kestävämpiä. Lue lisää siitä, mitä testejä ja tarkastuksia Phoenix Contactin laiteliitäntätekniikalle tehdään ennen sarjatuotantoon hyväksymistä.
Avaa ja lataa PDF
Laitekehittäjä tekee suurvirtaläpivientiliittimen hyväksyntätestausta