Powrót do przegladu

Badanie materiałów

Określenie wskaźnika tlenowego wg DIN ISO 4589-2

W zakresie elektromechanicznych i elektrotechnicznych elementów konstrukcyjnych najważniejszym badaniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest — poza badaniem toksyczności i gęstości gazów spalinowych — określenie wskaźnika tlenowego. Za pomocą tej metody badawczej określa się najniższą zawartość tlenu w otaczającej atmosferze, konieczną do samodzielnego dalszego palenia się materiału w określonych warunkach. Obserwuje się okres palenia (< 180 s) oraz odcinek palenia (< 80 mm).

Stosowane w złączkach szynowych firmy Phoenix Contact niezbrojone poliamidy o klasie ochrony ogniowej UL°94°V0 posiadają wskaźnik tlenowy > 32%. Ten bardzo dobry wynik pozwala uzyskać znakomitą kategoryzację i klasyfikację zarówno pod kątem przestających niedługo obowiązywać norm krajowych jak i europejskiej normy EN 45545-2.

Klasyfikacja palności wg UL 94 / EN 60695-11-10

Stanowisko badawcze wg UL 94  

Stanowisko badawcze wg UL 94

Norma UL 94 (harmonizująca z warunkami badań wg EN 60695-11-10) opisuje badania palności, które uzyskały szczególnie znaczenie w zastosowaniach elektrotechnicznych. W centrum zainteresowania znajduje się przy tym zachowanie się materiałów w ogniu. Klasyfikacja prowadzona jest zgodnie z normą UL 94 HB (zapalanie w poziomie) lub UL 94 V (zapalanie w pionie). Z badań wynika, że klasyfikacje UL V0/1/2 mają wyższą wartość niż klasyfikacja 94 HB.

UL 94 V0/1/2
Po fazie kondycjonowania próbka w kształcie pręta mocowana jest pionowo i wielokrotnie zapalana, za każdym razem przez 10 sekund. Między przyłożeniami płomienia mierzy się czas do wygaśnięcia płomienia. Ponadto ocenia się czas dopalania i powstawanie kropli stopionego tworzywa.

Tworzywa sztuczne stosowane do produkcji złączek szynowych firmy Phoenix Contact osiągają w badaniu pionowym najwyższą ocenę UL 94 V0 — przy grubości ścianki 0,25 mm.

UL 94 V0UL 94 V1UL 94 V2
Czas palenia po każdym zapaleniu≤ 10 s≤ 30 s≤ 30 s
Łączny czas palenia się po 10 przyłożeniach płomienia≤ 50 s≤ 250 s≤ 250 s
Czas żarzenia po 2. przyłożeniu płomienia≤ 30 s≤ 60 s≤ 60 s
Całkowite spalenienienienie
Zapłon waty pod próbkąnienietak

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410