Takaisin

Tulipalosuoja

Tulipalosuoja direktiivin DIN EN 45545-2:2013-08 mukaan

Teknisestä spesifikaatiosta DIN CEN/TS 45545-2:2009-07 ilmi käyvä ja maaliskuussa 2013 ratifioitu ja kansalliseksi määräykseksi muutettu standardi DIN EN 45545-2:2013-08 nimeää materiaalien ja komponenttien tulipalokäyttäytymistä koskevat vaatimukset.

Jotta voitaisiin hyväksyä muoveja tiettyjä kiskokulkuneuvojen käyttö- ja rakennusluokkia varten, normi kuvaa eri vaatimussettien (R) pohjalta testimenetelmiä, joita voidaan käyttää vaaratasojen eli niin sanottujen Hazard Level (HL) -tasojen mittaamiseen. HL 3 kuvaa korkeinta vaatimusta.
 
Seuraavat testit suoritetaan muovien hyväksyntää varten sähköteknisissä käyttökohteissa:

 • Happi-indeksi direktiivin DIN EN ISO 4589-2 mukaan
 • Savukaasun muodostuminen direktiivin EN ISO 5659-2 (25 kW/m²) mukaan
 • Savukaasumyrkyllisyys NF X70-100-2 (600°C)
 • Hehkulankatesti direktiivin EN 60695-2-11 mukaan
 • Pystysuora pienpalotesti direktiivin EN 60695-11-10 mukaan

Phoenix Contactin riviliittimissä käytetyt vahvistamattomat polyamidit, joiden leimahdussuojaluokka on UL 94 V0, täyttävät korkeimmat HL3-vaatimukset vastaten Requirement Sets -seteissä R22, R23, R24, R25 ja R26 kuvatut testit.

Takaisin ylös

Tulipalokäyttäytyminen standardin DIN 5510-2 mukaan

DIN 5510-2 -standardin mukainen tulipalosuoja kiskoajoneuvoissa – materiaalien ja osien tulipalokäyttäytyminen ja sivutuotteiden syntyminen vaatii luvussa 5.2.2.4 eristysmateriaaleille virtaa johtavien osien kiinnittämisen paikoilleen ja niitä osia koskien, joita ei ole liitetty tiiviisiin koteloihin, standardin DIN EN 60695-11-10 noudattamista, verrattavissa standardiin UL 94. Vaihtoehtoisesti niiltä alueilta, joihin matkustajat eivät pääse, vaaditaan happi-indeksi OI ≥ 30 % standardin DIN EN ISO 4589-2 mukaan.

Phoenix Contactin riviliittimissä käytetyt vahvistamattomat polyamidit, joiden leimahdussuojaluokka on UL 94 V0, täyttävät nämä molemmat.

Takaisin ylös

Tulipalokäyttäytyminen NF F 16-101 / NF F 16-102

NF F 16-101 kuvaa kahden todisteen (I ja F) perusteella muovien tulipalokäyttäytymisen. Tällöin suoritetaan seuraavat testit:

 • Hehkulankatesti (NF EN 60695-2-10 ja NF EN 60695-2-11)
 • Happi-indeksi (NF EN ISO 4589-2)
 • Savukaasumyrkyllisyys (NF X 70-100)
 • Savukaasusameus (NF X 10-702)

Indeksi I lasketaan hehkulankatestin tuloksista saadun taulukon ja
happi-indeksin perusteella. Tällöin paras luokitus on 10 ja
huonoin 14.

 • I0 - happi-indeksi 70 % - hehkulanka 960 °C, ei liekin muodostusta
 • I1 - happi-indeksi 45 % - hehkulanka 960 °C, ei liekin muodostusta
 • I2 - happi-indeksi 32 % - hehkulanka 960 °C, ei liekin muodostusta
 • I3 - happi-indeksi 28 % - hehkulanka 850 °C, ei liekin muodostusta
 • I4 - happi-indeksi 20 % - hehkulanka 850 °C, liekki sammuu nopeasti

 

F-indeksi määritetään savukaasusameuden ja savukaasumyrkyllisyyden mittausten pohjalta. Tässä yhteydessä savukaasumyrkyllisyyttä koskien seuraavat ainepitoisuudet yksikössä mg/m³ lasketaan kriittisiksi:

 • Hiilimonoksidi (CO) 1750
 • Hiilidioksidi (CO2) 90.000
 • Kloorivetyhappo (HCl) 150
 • Bromivetyhappo (HBr) 170
 • Sinihappo (HCN) 55
 • Fluorivetyhappo (HF) 17
 • Rikkidioksidi (SO2) 260

Testitulosten perusteella saadaan paloindeksi, joka järjestetään luokkien F0 – F5 arvojen mukaan. Tällöin F0 on paras luokitus ja F5 huonoin luokitus. Phoenix Contactin riviliittimet saavuttavat luokan I2 / F2.

Takaisin ylös

Pintapalo-ominaisuudet standardin ASTM E 162 (NFPA 130) mukaan

Pintapalo-ominaisuuksien testaus  

Pintapalo-ominaisuuksien testaus

Pintapalo-ominaisuuksien analysoimiseksi lasketaan ASTM E 162 -normin mukaan Flame-Spread-indeksi, joka esittää liekkien leviämisen annetuissa testiolosuhteissa.
 
Tässä testattavaan kohtaan (152x457x25,4 mm) säteilytetään 30° kulmassa kuumuutta (815 °C) ja yläpää altistetaan avoliekille. 15 minuuttia kestävän testin aikana määritetään aika, jona liekin etuosa saavuttaa kaksi 76 mm:n etäisyydellä toisistaan olevaa mittauspistettä. Tästä liekin leviämisajasta ja lasketusta lämmönmuodostuskertoimesta saadaan Flame-Spread-indeksi.

Amerikkalaisessa kiskoliikenteessä enimmäisraja-arvo on 35. Lisäksi testin yhteydessä analysoidaan muovin tihkumiskäyttäytyminen. Phoenix Contactin riviliittimet saavuttavat Flame-Spread-indeksin 5, tihkuvat palamattomina ja ovat näin reilusti U.S. Departments of Transportationin FRA:n (Federal Railroad Administration) sallittujen enimmäisarvojen alapuolella.

Takaisin ylös

Savukaasun muodostuminen standardin ASTM E 662 (NFPA 130) mukaan

Savukaasun muodostuminen ASTM E 662  

Savukaasun muodostuminen ASTM E 662

Standardissa ASTM E 662 on ilmoitettu menettelytapa savun spesifisen, optisen tiiviyden arviointiin tulipalon tai kytevän palon aikana. Tällöin tarkkaillaan prosentuaalista valon läpäisyä suhteessa palokammiotilavuuteen.

Testikappale kiinnitetään (76x76x25 mm) NBS:n (National Bureau of Standards) määrittelemään savutiiviskammioon. Testikappaleeseen kohdistetaan 2,5 W/cm² lämpösäteily. Sen jälkeen simuloidaan 20 minuutin ajan seuraavat prosessit:

 • Palaminen avotulessa
 • Kytevä palo, avointen liekkien välttäminen.

Molemmille prosesseille on olemassa optisen savutiiviyden erikoisarvot, jotka lasketaan 1,5 ja 4 minuutin jälkeen:

 • Spesifinen, optinen savutiiviys (Ds1,5) – raja-arvo 100
 • Spesifinen, optinen savutiiviys (Ds4) – raja-arvo 200
 • Enimmäissavutiiviys (Dm) 20 minuutin aikana

Phoenix Contactin riviliittimissä käytetyt polyamidit täyttävät ASTM E 662 -standardin mukaan kaikki U.S. Departments of Transportationin FRA-vaatimukset (Federal Railroad Administration).

Takaisin ylös

Savukaasumyrkyllisyys SMP 800 C

SMP 800 C kuvaa sallittuja myrkyllisten savukaasujen enimmäisarvoja muovin palaessa. Verrattuna standardiin BSS 7239 (Boeing Standard) tässä standardissa on annettu tarkempia mittausmenettelyjä sellaisten myrkyllisten savukaasujen laadulliseen ja määrälliseen määritykseen, jotka syntyvät testikappaleen täydellisen palamisen aikana. Tällöin NBS-­kammiosta otetaan ASTM E 662 -testin kuluessa 4. ja 19. minuutin välisenä aikana 6 litraa savukaasua, joka analysoidaan.

SMP 800 C­ myrkyllisten savukaasujen raja-arvot (ppm):

 • Hiilimonoksidi (CO) 3 500
 • Hiilidioksidi (CO2) 90.000
 • Typpioksidi (NOX) 100
 • Rikkidioksidi (SO2) 100
 • Kloorivetyhappo (HCl) 500
 • Bromivetyhappo (HBr) 100
 • Fluorivetyhappo (HF) 100
 • Sinihappo (HCN) 100

Phoenix Contactin käyttämät polyamidit alittavat kriittisten pitoisuuksien rajat moninkertaisesti.

Takaisin ylös

Halogeeniton leimahdussuoja

Halogeenejä ovat muun muassa kemialliset elementit fluori, kloori, bromi ja jodi. Yksi
ominaisuus erityisesti bromia sisältävien halogeeniyhdisteiden kohdalla koskee palamisen vähentämistä muoveja käytettäessä. Siitä huolimatta tulipalossa syntyy myrkyllisiä, syövyttäviä kaasuja, jotka saattavat johtaa myös toissijaisiin vaurioihin.

Tästä syystä Phoenix Contact ei käytä halogeenia sisältäviä lisäliekkisuojajärjestelmiä. Sekä polyamidi, polykarbonaatti, polykarbonaatti/akryylinitriili, butadieeni, styreeni (PC/ABS) että polyolefiini on varustettu halogeenittomalla leimahdussuojajärjestelmällä.

CLIPLINE complete­ -järjestelmän riviliittimet on valmistettu polyamidista 6.6 (PA 6.6), jonka tulipalosuojaluokitus on UL 94 V0. Nämä polyamidit valmistetaan tekniikan nykytietämyksen mukaan halogeenittomasti melamiinisyanuraatin kanssa leimahdussuoja-aineiksi.

Phoenix Contactin ­riviliittimet ovat näin poikkeuksetta halogeenittomia.

Takaisin ylös

Takaisin
Muut testaukset

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260