Tilbage til oversigten

Chok- og vibrationstest

Choktest iht. IEC 60068-2-27

Chokdiagram med 3 ms/350 g  

Chokdiagram

Chok (skarphedsgrad i henhold til DIN EN 50155)

Denne test bruges til at teste og dokumentere en klemmeforbindelses bestandighed over for uregelmæssigt optrædende chok med forskellig energistyrke. Der bruges her skarphedsgrader fra DIN EN 50155 og DIN EN 61373 (europæisk norm for baneapplikationer) for at simulere belastningen inden for skinnetrafik.

Acceleration og varighed angives for at definere chok. Efter IEC 60068-2-27 er der foreskrevet hhv. tre positive og negative chok i alle tre rumakser (X, Y, Z). De simulerede accelerationer når 50 m/s² ved en chokvarighed på 30 ms. Ved rækkeklemmerne må der ikke opstå beskadigelser, som indskrænker den fortsatte anvendelse. Ved testemnerne overvåges kontaktadfærden under testen. Ved anvendelse af banenormen er kontaktafbrydelser > 1 µs ikke tilladte.

Rækkeklemmer fra PHOENIX CONTACT består denne chokbelastning og egner sig til applikationer med ekstreme vibrationer.

Tilbage til toppen

Vibrationstest i henhold til DIN EN 61373

Vibrationstest i henhold til DIN EN 61373  

Vibrationstest i henhold til DIN EN 61373

Bredbåndsstøj (skarphedsgrad i henhold til DIN EN 50155)

Inden for trafikteknik udsættes rækkeklemmer altid for vibrationer og rystelser. For at kunne efterligne vibrationsbelastningen praksisorienteret udsættes testemnerne for bredbånds-, støjformede svingninger. Derved opstår der accelerationer ved rækkeklemmen og den tilsluttede leder, som svarer til virkeligheden.

Ved testen i kategori 1b gennemløbes et frekvensområde på 5 Hz til 150 Hz. Accelerationens effektivværdi udgør op til 5,72 m/s². Testemnerne testes i 5 timer ved hver af de tre akser (x, y, z). Den elektriske kontakt overvåges under testen. Ved rækkeklemmerne må der ikke opstå beskadigelser, som indskrænker den fortsatte anvendelse. Derudover er kontaktafbrydelser > 1 μs ikke tilladte under testen.

PHOENIX CONTACT-rækkeklemmer med alle tilslutningsteknikker opfylder disse høje vibrationskrav.

Tilbage til toppen

Vibrationstest i henhold til IEC 60068-2-6

Vibrationstest i henhold til IEC 60068-2-6  

Vibrationstest i henhold til IEC 60068-2-6

Med denne test dokumenteres en klemmeforbindelses vibrationsstyrke under påvirkning af vedvarende vibrationer. Der overføres harmoniske, sinusformede svingninger for at simulere roterende, pulserende eller oscillerende kræfter på testemnet. Testen finder sted i alle tre rumakser (X, Y, Z).

Ved testen gennemløbes et frekvensområde på 5 Hz til 150 Hz med en hastighed på en oktav pr. minut. Accelerationens effektivværdi udgør op til 50 m/s². Testemnerne testes i to timer ved hver af de tre akser (x, y, z). Derudover overvåges den elektriske kontakt under testen. Ved rækkeklemmerne må der ikke opstå beskadigelser, som indskrænker den fortsatte anvendelse. Derudover er kontaktafbrydelser > 1 μs ikke tilladte under testen.

Alle tilslutningsteknikker opnår normkravet, uden at den elektriske kontakt afbrydes. De egner sig derfor specielt til krævende applikationer, hvor det skal garanteres, at klemmeforbindelsen fungerer sikkert, selv under ekstreme rystelser.

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Flere tests

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk