Tuotteiden laaduntarkastus

Raidetekniikan tuotteet ja rautatienormit Kompakti yhteenveto tuotteistamme ja rautatiealan normeista

Raidetekniikan tärkeät normit ovat palosuojausta koskeva standardi EN 45545 sekä usein rautatienormiksi kutsuttu EN 50155. Se puolestaan sisältää mm. iskun- ja tärinänkestävyyttä (EN 61373) sekä sähkömagneettista yhteensopivuutta (EN 50121) koskevia vaatimuksia. Olemme laatineet ohessa mainitut dokumentit selkeyttämään näitä raidetekniikkaan liittyviä normeja ja esittämään, mitä tuotteita ja ratkaisuja Phoenix Contactin tuotevalikoma tarjoaa. Tämän lisäksi huhtikuusta 2008 alkaen Phoenix Contactilla on ollut hallussaan rautatieteollisuuden kansainvälisen standardin (International Railway Industry Standard) mukainen IRIS-sertifiointi. 

Juna ja tuotevalikoima rautatieteollisuudelle

Tuotteet raidetekniikkaan

Tarjoamme ladattavaksi kompaktin yhteenvedon, josta
näet, mitkä norminmukaisista vaatimuksista kukin tuoteryhmä täyttää. Lisäksi löydät kattavan raidetekniikan alan riviliittimien tuoteluettelon erillisestä tiedostosta.

Kompassi ja raidetekniikan normit

Railway Guide - raidetekniikan normit ja standardit

Oppaamme antaa yleiskuvan raideteollisuuden kansainvälisesti tärkeistä, voimassa olevista normeista ja standardeista. Siinä selitetään rautatienormeihin liittyviä vaatimuksia ja sovellusaloja ja havainnollistetaan niitä grafiikoilla. Lisäksi siinä esitellään tärkeiden testausten suorittaminen.

Ladattavassa ajantasaisessa versiossa on tietoa standardin EN 45545 mukaisesta palosuojauksesta. Asiakirjaa täydennetään muilla raidealaan liittyvillä aiheilla. Seuraava päivitys koskee isku- ja tärinätestausta (EN 61373, EN 50155 ja IEC 60068).