Laboratorium udarów i wielkich prądów

Skuteczne, kompetentne i akredytowane

Wszelkie informacje znajdziesz w broszurze „Laboratorium udarów i wielkich prądów” dostępnej do pobrania.

Pobierz broszurę
Laboratorium udarów i wielkich prądów
Najlepsze na świecie laboratorium badań ograniczników przepięć
Laboratorium do badań ograniczników przepięć YouTube

Najlepsze na świecie laboratorium badań ograniczników przepięć

Nowy budynek skupia pod jednym dachem laboratoria udarów i wielkich prądów oraz biura działu rozwoju, konstrukcji i marketingu. Laboratorium zajmujące powierzchnię 1300 m² zostało stworzone specjalnie z myślą o wymaganiach technologii i bezpieczeństwa badań. Spełnia niemal wszystkie międzynarodowe znormalizowane wymagania uznanych jednostek certyfikujących.

Biorąc pod uwagę możliwości badawcze centrum technologiczne w Blombergu można określić jako najlepsze na świecie laboratorium badań ograniczników przepięć.

Generatory prądów udarowych w laboratorium

Generatory prądów udarowych w laboratorium

Odpowiednie wyposażenie do różnych badań

Urządzenia badawcze laboratorium są w stanie generować prądy udarowe i przepięcia udarowe o różnym kształcie impulsów. Przy dokładnym stopniowaniu napięcia można generować również prądy zwarciowe o częstotliwości sieciowej oraz prądy DC.

Specjalnością laboratorium jest możliwość połączenia systemu zasilania wysokiej mocy z generatorami prądów udarowych. W ten sposób powstaje zbliżone do rzeczywistości środowisko do badań ograniczników przepięć.

Stanowisko badawcze wielkich prądów w laboratorium

Stanowisko badawcze wielkich prądów w laboratorium

Stanowisko badawcze wielkich prądów

W laboratorium można przeprowadzać badania ograniczników przepięć z wykorzystaniem impulsów prądów udarowych do 100 kA (8/20) μs w połączeniu ze źródłem prądu przemiennego.
W czasie badania symuluje się parametry robocze urządzeń zabezpieczających i ich współdziałanie z systemami zasilania w przypadku przepięcia.
Oprócz tego specjalistycznego badania ograniczników przepięć stanowisko można wykorzystywać w sposób uniwersalny w układzie jedno-, dwu- lub trójfazowym.

W ten sposób bada się:

Badania prądów udarowych

Stanowisko badań prądami udarowymi wytwarza prądy piorunowe o przebiegu (10/350) μs do 100 kA oraz prądy udarowe o przebiegu (8/20) μs do 200 kA. Umożliwia to zgodne z normami testowanie ograniczników przepięć o najwyższej klasie mocy.

Do wytworzenia impulsów służy energia 141 kJ, która pochodzi z baterii kondensatorów o pojemności 44 μF i maksymalnym napięciu ładowania 80 kV. Modułowy system odczytu danych pomiarowych zapewnia wysoką szybkość odczytu oraz najwyższą dokładność danych.

Badania prądów stałych

Pracujące autonomicznie stanowisko badawcze prądów DC składa się ze źródła prądu DC oraz specjalnego generatora impulsów. Generator ten został zaprojektowany dokładnie na potrzeby badań prądów stałych.

System umożliwia wprowadzenie prądów impulsowych (8/20) μs do systemu DC w ramach kwalifikacji ograniczników przepięć do aplikacji DC. System ten umożliwia między innymi wykonywanie badań zgodnie z normą PN‑EN 61643‑31 „Wymagania i metody badań dla SPD instalacji fotowoltaicznych”. Źródło prądu DC jest również stosowane do badań z użyciem prądów zwarciowych o natężeniu do 7000 A. Napięcie można ustawiać z dokładnością do 1 V w zakresie do 1800 V DC.

Badania zautomatyzowane

Automatyzacja przebiegu badań jest ważnym czynnikiem zapewniającym efektywność działania laboratorium. Nacisk kładzie się przy tym na badania zajmujące dużo czasu. Procesy te są opisane w szczególności w normie IEC/PN‑EN 61643‑21 „Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych”.
Zaprojektowane samodzielnie stanowiska testowe są wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia automatyzacyjne, które sterują i monitorują przebieg badania. System badań dokumentuje i analizuje wartości pomiarowe, a następnie tworzy sprawozdanie z badań.

Nasz zakres usług

 • Kompleksowe badania odgromników i ograniczników przepięć zgodnie z normami IEC/EN 61643-11, IEC/EN 61643-31, IEC/EN 61643-21, UL 1449
 • Badanie znamionowych udarowych prądów probierczych o kształcie impulsu (10/350) μs i amplitudzie do 100 kA
 • Badania prądów udarowych o kształcie impulsu (8/20) μs o amplitudzie do 200 kA
 • Badanie skuteczności koncepcji ochrony przed przepięciami w oparciu o EN CLC/TS 61643-12
 • Badania wytrzymałości izolacji przy użyciu napięcia przemiennego wytrzymywanego do 12 kV AC i 16 kV DC
 • Jedno- i trzyfazowe badania prądem zwarciowym do:
  50 kA do 500 V/50 Hz
  25 kA do 1000 V/50 Hz
Akredytacja DAkkS

Akredytacja DAkkS

Akredytacja zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025

Laboratorium badawcze posiada akredytację zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025. Norma ta opisuje „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Wdrożenie i przestrzeganie wymagań normy ISO 17025 zostało sprawdzone i potwierdzone przez Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS).

Akredytacja poświadcza:

 • Kompetencje fachowe i techniczne
 • Skuteczność systemu zarządzania w zakresie zapewnienia jakości
 • Niezależność i brak stronniczości wobec osób trzecich

Sprawozdania z badań akredytowanych laboratoriów badawczych są akceptowane na całym świecie.