Laboratorium udarów i wielkich prądów

Laboratorium udarów i wielkich prądów

Skuteczne, kompetentne i akredytowane

Odpowiednie wyposażenie do prowadzenia badań zgodnie z normami.

Na powierzchni 1300 m² firma Phoenix Contact prowadzi nowoczesne, akredytowane laboratorium specjalizujące się w badaniach ograniczników przepięć. Można w nim symulować między innymi skutki zakłóceń występujących w czasie uderzeń piorunów, operacji łączeniowych lub wyładowań elektrostatycznych.

Najlepsze na świecie laboratorium badań ograniczników przepięć

Nowy budynek skupia pod jednym dachem laboratoria udarów i wielkich prądów oraz biura działu rozwoju, konstrukcji i marketingu. Laboratorium zajmujące powierzchnię 1300 m2 zostało stworzone specjalnie z myślą o wymaganiach technologii i bezpieczeństwa badań. Spełnia niemal wszystkie międzynarodowe znormalizowane wymagania uznanych jednostek certyfikujących.

Biorąc pod uwagę możliwości badawcze centrum technologiczne w Blombergu można określić jako najlepsze na świecie laboratorium badań ograniczników przepięć.

Zobacz film

Odpowiednie wyposażenie do różnych badań

Generatory prądów udarowych w laboratorium  

Generatory prądów udarowych w laboratorium

Urządzenia badawcze laboratorium są w stanie generować prądy udarowe i przepięcia udarowe o różnym kształcie impulsów. Przy dokładnym stopniowaniu napięcia można generować również prądy zwarciowe o częstotliwości sieciowej oraz prądy DC.

Specjalnością laboratorium jest możliwość połączenia systemu zasilania wysokiej mocy z generatorami prądów udarowych. W ten sposób powstaje zbliżone do rzeczywistości środowisko do badań ograniczników przepięć.

Stanowisko badawcze wielkich prądów

Stanowisko badawcze wielkich prądów  

Stanowisko badawcze wielkich prądów w laboratorium

W laboratorium można przeprowadzać badania ograniczników przepięć z wykorzystaniem impulsów prądów udarowych do 100 kA (8/20) μs w połączeniu ze źródłem prądu przemiennego.

W czasie badania symuluje się parametry robocze urządzeń zabezpieczających i ich współdziałanie z systemami zasilania w przypadku przepięcia.

Oprócz tego specjalistycznego badania ograniczników przepięć stanowisko można wykorzystywać w sposób uniwersalny w układzie jedno-, dwu- lub trójfazowym.

W ten sposób bada się:

Stanowisko badań prądami udarowymi wytwarza prądy piorunowe o przebiegu (10/350) μs do 100 kA oraz prądy udarowe o przebiegu (8/20) μs do 200 kA. Umożliwia to zgodne z normami testowanie ograniczników przepięć o najwyższej klasie mocy.

Do wytworzenia impulsów służy energia 141 kJ, która pochodzi z baterii kondensatorów o pojemności 44 μF i maksymalnym napięciu ładowania 80 kV. Modułowy system odczytu danych pomiarowych zapewnia wysoką szybkość odczytu oraz najwyższą dokładność danych.

Pracujące autonomicznie stanowisko badawcze prądów DC składa się ze źródła prądu DC oraz specjalnego generatora impulsów. Generator ten został zaprojektowany dokładnie na potrzeby badań prądów stałych.

System umożliwia wprowadzenie prądów impulsowych (8/20) μs do systemu DC w ramach kwalifikacji ograniczników przepięć do aplikacji DC. System umożliwia między innymi wykonywanie badań zgodnie z normą PN‑EN 61643‑31 „Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych”. Źródło prądu DC jest również stosowane do badań z użyciem prądów zwarciowych o natężeniu do 7000 A. Napięcie można ustawiać z dokładnością do 1 V w zakresie do 1800 V DC.

Automatyzacja przebiegu badań jest ważnym czynnikiem zapewniającym efektywność działania laboratorium. Nacisk kładzie się przy tym na badania zajmujące dużo czasu. Procesy te są opisane w szczególności w normie IEC/PN‑EN 61643‑21 „Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych”.

Zaprojektowane samodzielnie stanowiska testowe są wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia automatyzacyjne, które sterują i monitorują przebieg badania. System badań dokumentuje i analizuje wartości pomiarowe, a następnie tworzy sprawozdanie z badań.

Nasz zakres usług obejmuje:

 • Kompleksowe badania odgromników i ograniczników przepięć zgodnie z normami IEC/EN 61643-11, IEC/EN 61643-31, IEC/EN 61643-21, UL 1449
 • Badanie znamionowych udarowych prądów probierczych o kształcie impulsu (10/350) μs i amplitudzie do 100 kA
 • Badania prądów udarowych o kształcie impulsu (8/20) μs o amplitudzie do 200 kA
 • Badanie skuteczności koncepcji ochrony przed przepięciami w oparciu o EN CLC/TS 61643-12
 • Badania wytrzymałości izolacji przy użyciu napięcia przemiennego wytrzymywanego do 12 kV AC i 16 kV DC
 • Badani jedno- i trójfazowych prądów zwarciowych do ...
  ... 50 kA do 500 V/50 Hz
  ... 25 kA do 1000 V/50 Hz

Akredytacja zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 (polski odpowiednik PN‑EN ISO/IEC 17025)

Akredytacja DAkkS  

Akredytacja DAkkS

Laboratorium badawcze jest akredytowane w oparciu o normę DIN EN ISO/IEC 17025 (polski odpowiednik PN‑EN ISO/IEC 17025). Norma ta opisuje „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Wdrożenie i przestrzeganie wymagań normy ISO 17025 zostało sprawdzone i potwierdzone przez urząd Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS).

Akredytacja poświadcza:

 • Kompetencje fachowe i techniczne
 • Skuteczność systemu zarządzania w zakresie zapewnienia jakości
 • Niezależność i brak stronniczości wobec osób trzecich

Sprawozdania z badań akredytowanych laboratoriów badawczych są akceptowane na całym świecie.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410