Powrót do przegladu

Turbiny wiatrowe

Daleko wysunięte turbiny wiatrowe, jak na przykład morskie farmy wiatrowe, uważa się za szczególnie narażone na uderzenia piorunów. Wprowadzenie ochrony odgromowej pozbawionej luk przy tego rodzaju instalacjach zasadniczo jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. W takich przypadkach zastosowanie znajduje system do pomiaru prądu piorunowego.

Przedstawienie zasady aplikacji systemu LM-S na przykładzie turbiny wiatrowej

Przedstawienie zasady aplikacji systemu LM-S na przykładzie turbiny wiatrowej

Rysunek przedstawia rozmieszczenie poszczególnych komponentów systemowych na turbinie wiatrowej. Na przewodach odprowadzających instalacji odgromowej każdej z łopat wirnika jest zamontowany czujnik. Jednostka oceniająca znajduje się w szafie sterowniczej w piaście. Połączenie sygnałowe pomiędzy czujnikami i jednostką oceniającą jest realizowane przy pomocy światłowodów. Połączenie Ethernet z centralnym sterownikiem jest wykonane w postaci pierścieni ślizgowych pomiędzy gondolą i wieżą. Jednostka oceniająca pracuje przy napięciu stałym 24 V.
 
W razie potrzeby nawiązywany jest zdalny kontakt ze sterownikiem. Ponadto można dodatkowo sygnalizować każde uderzenie pioruna lub oceniać liczbę zdarzeń.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410