Powrót do przegladu

Stacja transformatorowa

Uderzenia piorunów w przewody wysokiego napięcia prowadzą do obciążenia transformatorów w stacjach transformatorowych. Często przed transformatorami są przyłączone elementy ochrony przeciwprzepięciowej, za pomocą których odprowadza się do ziemi prądy udarowe pochodzące od sprzęganych przepięć. Dawniej jako elementy ochronne stosowano przeważnie iskierniki. Od kilku lat stosuje się przede wszystkim warystory.

Przedstawienie zasady aplikacji systemu LM-S na przykładzie stacji transformatorowej

Przedstawienie zasady aplikacji systemu LM-S na przykładzie stacji transformatorowej

System LM-S oferuje możliwość rejestracji i oceny rzeczywistego obciążenia elementów ochronnych. Dzięki temu możliwe jest wczesne rozpoznawanie granic obciążeń oraz wymiana danych elementów ochronnych na nowe.

Instalacja czujników następuje na przewodach odprowadzających pomiędzy elementami ochronnymi i ziemią. Światłowody transmitują sygnały pomiarowe do jednostki oceniającej, która jest zainstalowana w wydzielonej szafie sterowniczej.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410