Tilbake til oversikten

Slag- og vibrasjonstest

Slagtest i henhold til IEC 60068-2-27

Slagdiagram med 3 ms / 350 g  

Slagdiagram

Slag (styrkegrad i henhold til DIN EN 50155)

Denne testen benyttes for å teste og dokumentere klemforbindelsens motstandsdyktighet mot uregelmessige slag med ulik styrke. Styrkegrader fra DIN EN 50155 eller DIN EN 61373 (europeisk standard for jernbaneformål) trekkes i den forbindelse inn for å simulere belastningene som oppstår ved skinnegående trafikk.

For å definere slaget er akselerasjon og varighet angitt på forhånd. I henhold til IEC 60068-2-27 er henholdsvis tre positive og negative slag i alle tre romakser (X, Y, Z) foreskrevet. De simulerte akselerasjonene oppnår 50 m/s² ved slagvarighet på 30 ms. På klemforbindelsen skal det ikke oppstå skader som kan påvirke videre drift. Kontaktegenskapene hos testobjektene overvåkes under testen. Ved bruk av jernbanestandarden er kontaktavbrudd > 1 µs ikke tillatt.

Rekkeklemmene fra Phoenix Contact består disse støtbelastningstestene og er egnet for bruk med ekstreme rystelser.

Tilbake oppover

Vibrasjonstest i henhold til DIN EN 61373

Vibrasjonstest i henhold til DIN EN 61373  

Vibrasjonstest i henhold til DIN EN 61373

Bredbåndstøy (styrkegrad i henhold til DIN EN 50155)

I forbindelse med trafikkteknikk utsettes rekkeklemmer alltid for vibrasjoner og rystelser. For å få en mest mulig praksisnær simulering av slike belastninger utsettes testobjektene for bredbåndstøy i form av svingninger. Som i praksis vil det da oppstå akselerasjoner på rekkeklemmen og tilkoblet leder.

I forbindelse med testen i kategori 1b gjennomkjøres et frekvensområde på 5 Hz til 150 Hz. Akselerasjonens effektivverdi er opptil 5,72 m/s². Testobjektene testes i de tre aksene (x, y, z) i henholdsvis fem timer. I tillegg til selve vibrasjonene overvåkes den elektriske kontakten under testen. På rekkeklemmene skal det ikke oppstå skader som kan påvirke videre drift. I tillegg er ingen kontaktavbrudd 1 µs tillatt under testen.

Phoenix Contact-rekkeklemmene oppfyller disse høye kravene med hensyn til vibrasjon, uavhengig av tilkoblingsteknikk.

Tilbake oppover

Vibrasjonstest i henhold til IEC 60068-2-6

Vibrasjonstest i henhold til IEC 60068-2-6  

Vibrasjonstest i henhold til IEC 60068-2-6

Denne testen brukes til å påvise vibrasjonssikkerheten av en klemforbindelse under påvirkning av varige vibrasjoner. Harmoniske, sinusformede svingninger for simulering av roterende, pulserende eller oscillerende krefter overføres til testobjektet. Testen foregår i alle tre romakser (x, y, z).

I forbindelse med testen gjennomkjøres et frekvensområde på 5 Hz til 150 Hz med en hastighet på én oktav pr. minutt. Akselerasjonens effektivverdi er opptil 50 m/s². Testobjektene testes i de tre aksene (x, y, z) i henholdsvis to timer. I tillegg overvåkes den elektriske kontakten under testen. På rekkeklemmene skal det ikke oppstå skader som kan påvirke videre drift. I tillegg er ingen kontaktavbrudd > 1 μs tillatt under testen.

Samtlige tilkoblingsteknikker oppfyller kravene i henhold til standard, uten at den elektriske kontakten brytes. De er derfor spesielt godt egnet for krevende applikasjoner der klemforbindelsen må være pålitelig også under ekstreme rystelser.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Ytterligere tester

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00