Terug naar het overzicht

Materiaaltest

Bepaling van de zuurstofindex volgens DIN ISO 4589-2

De bepaling van de zuurstofindex is naast de rookgastoxiteits- en de rookgasdichtheidstest de belangrijkste brandbeveiligingstest voor elektromechanische en elektrotechnische componenten. Met deze test wordt de geringste zuurstofconcentratie in een omgevingsatmosfeer bepaald die nodig is om een materiaal onder van tevoren vastgelegde condities zelfstandig verder te laten branden. Hierbij worden de brandduur (< 180 s) en het brandtraject (< 80 mm) bekeken.

De in Phoenix Contact-aansluitklemmen toegepaste onversterkte polyamiden met een brandbaarheidsclassificatie UL 94 V0 bereiken een zuurstofindex > 32 %. Deze zeer goede resultaten dragen ertoe bij, dat zowel bij de nu nog geldende nationale normen als bij de Europese norm EN 45545-2 uitstekende indelingen en classificaties worden behaald.

Brandbaarheidsclassificatie volgens UL 94 / EN 60695-11-10

Testopstelling volgens UL 94  

Testopstelling volgens UL 94

De standaard UL 94 (geharmoniseerd met de testvoorschriften volgens EN 60695-11-10) beschrijft brandbaarheidstests die voor de elektrotechniek van bijzondere betekenis zijn. Het brandgedrag staat daarbij centraal. De indeling vindt plaats in UL 94 HB (Horizontal Burning) of UL 94 V (Vertical Burning). Uit de testopbouw komt naar voren dat de UL V0/1/2-indelingen hoogwaardiger zijn dan de 94 HB-indeling.

UL 94 V0/1/2
Na een conditionering wordt het testexemplaar verticaal geplaatst en gedurende tien seconden een aantal keer aan vuur blootgesteld. Tussen de blootstellingen wordt de tijd gemeten tot het testexemplaar is gedoofd. Vervolgens worden de nabrandtijd en het smeltgedrag beoordeeld.

De in Phoenix Contact-aansluitklemmen gebruikte kunststoffen bereiken bij de verticale test de hoogste indeling UL 94 V0 bij een wanddikte van 0,25 mm.

UL 94 V0UL 94 V1UL 94 V2
brandduur na elke blootstelling≤ 10 sec.≤ 30 sec.≤ 30 sec.
totale brandduur na 10 blootstellingen≤ 50 sec.≤ 250 sec.≤ 250 sec.
smeulduur na de 2e blootstelling≤ 30 sec.≤ 60 sec.≤ 60 sec.
volledige verbrandingneeneenee
ontsteking van de watten onder het testexemplaarneeneeja

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20