Terug naar het overzicht

Schok- en trillingstest

Schoktest volgens IEC 60068-2-27

Schokdiagram met 3 ms/350 g  

Schokdiagram

Schokken (niveau volgens DIN EN 50155)

Deze test wordt gebruikt om de bestendigheid van een klemverbinding te testen met onregelmatig optredende schokken met verschillende intensiteit en de resultaten hiervan vast te leggen. Daarbij worden niveaus uit DIN EN 50155 resp. DIN EN 61373 (Europese norm voor spoorwegtoepassingen) gebruikt om de belasting te simuleren die tijdens het railverkeer optreedt.

Om de schokken te definiëren zijn de versnelling en de duur hiervan voorgeschreven. Volgens IEC 60068-2-27 dienen alle drie de assen (X, Y, Z) aan drie positieve en drie negatieve schokken te worden blootgesteld. De gesimuleerde versnellingen bereiken 50 m/s² bij een schokduur van 30 ms. Bij de klemverbinding mogen geen beschadigingen optreden die het verdere gebruik beïnvloeden. Tijdens de test wordt het contactgedrag bij de testexemplaren bewaakt. Bij toepassing van de spoorwegnorm zijn contactonderbrekingen van > 1 µs ontoelaatbaar.

De aansluitklemmen van Phoenix Contact doorstaan deze schokbelasting en zijn geschikt voor applicaties met de meest extreme trillingen en schokken.

Terug naar boven

Trillingstest volgens DIN EN 61373

Trillingstest volgens DIN EN 61373  

Trillingstest volgens DIN EN 61373

Breedbandruis (niveau volgens DIN EN 50155)

In de verkeerstechniek staan aansluitklemmen altijd bloot aan trillingen en schokken. Voor een praktijkgerichte simulatie van de trillingsbelasting worden testexemplaren blootgesteld aan ruisvormige trillingen met een grote bandbreedte. Hierdoor ontstaan met de realiteit overeenkomende versnellingen op de aansluitklem en de aangesloten ader.

Voor de test van categorie 1b wordt een frequentiebereik van 5 Hz tot 150 Hz doorlopen. De effectieve waarde van de versnelling bedraagt maximaal 5,72 m/s². De testexemplaren worden gedurende vijf uur aan de drie assen (x, y, z) getest. Tijdens de test wordt het elektrische contact met betrekking tot trillingen bewaakt. Bij de aansluitklemmen mogen geen beschadigingen optreden die het verdere gebruik beïnvloeden. Bovendien zijn tijdens de test contactonderbrekingen van > 1 µs ontoelaatbaar.

De aansluitklemmen van alle aansluittechnieken van Phoenix Contact voldoen aan deze hoge trillingseis.

Terug naar boven

Trillingstest volgens IEC 60068-2-6

Trillingstest volgens IEC 60068-2-6  

Trillingstest volgens IEC 60068-2-6

Deze test toont de trillingsbestendigheid van een klemverbinding onder invloed van langdurige trillingen aan. Daarbij worden harmonische, sinusvormige trillingen op het testexemplaar overgedragen om roterende, pulserende of oscillerende krachten te simuleren. De test wordt uitgevoerd aan alle drie de assen (x, y, z).

Voor de test wordt een frequentiebereik van 5 Hz tot 150 Hz doorlopen met een snelheid van één octaaf per minuut. De effectieve waarde van de versnelling bedraagt maximaal 50 m/s². De testexemplaren worden gedurende telkens twee uur aan de drie assen (x, y, z) getest. Bovendien wordt tijdens de test het elektrische contact bewaakt. Bij de aansluitklemmen mogen geen beschadigingen optreden die het verdere gebruik beïnvloeden. Bovendien zijn tijdens de test contactonderbrekingen van > 1 µs ontoelaatbaar.

Alle aansluittechnieken voldoen aan de norm zonder onderbreking van het elektrische contact. Ze zijn daarom bijzonder geschikt voor veeleisende applicaties, waarin het betrouwbaar functioneren van de klemverbinding ook tijdens extreme schokken dient te zijn gegarandeerd.

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Overige tests

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20