Terug naar het overzicht

Brandbeveiliging

Brandbeveiliging volgens DIN EN 45545-2:2013-08

De uit de technische specificatie DIN CEN/TS 45545-2:2009-07 voortgekomen en sinds maart 2013 geratificeerde en in nationaal recht omgezette DIN EN 45545-2:2013-08 expliciteert de eisen aan het brandgedrag van materialen en onderdelen.

Om kunststoffen voor bepaalde bedrijfs- en bouwtypeklassen van railvoertuigen te kwalificeren, beschrijft de norm op basis van verschillende Requirement Sets (R) testmethoden voor het bepalen van gevarenniveaus, zogenaamde Hazard Levels (HL). Daarbij staat HL 3 voor de hoogste eisen.
 
De volgende tests worden uitgevoerd voor de kwalificatie van kunststoffen voor elektrotechnische toepassingen:

 • zuurstofindex volgens DIN EN ISO 4589-2
 • rookgasontwikkeling volgens EN ISO 5659-2 (25 kW/m²)
 • rookgastoxiteit NF X70-100-2 (600°C)
 • gloeidraadtest volgens EN 60695-2-11
 • beproevingsmethode voor verticale vlammen volgens EN 60695-11-10

De onversterkte polyamide met de brandbaarheidsclassificatie UL 94 V0 die in de aansluitklemmen van Phoenix Contact wordt toegepast, voldoet aan de hoogste eisen van HL3 volgens de in de Requirement Sets R22, R23, R24, R25 en R26 beschreven tests.

Terug naar boven

Brandgedrag volgens DIN 5510-2

De norm DIN 5510-2 Preventieve brandbeveiliging in railvoertuigen – brandgedrag en brandneveneffecten van materialen en onderdelen stelt in paragraaf 5.2.2.4 aan isolatiestoffen die stroomvoerende delen op hun plaats vastzetten en die niet in afgesloten omhulsels zijn ingesloten, de eis V0 volgens DIN EN 60695-11-10, die vergelijkbaar is met UL 94. Als alternatief wordt voor ruimten die niet toegankelijk zijn voor passagiers een zuurstofindex OI ≥ 30 % volgens DIN EN ISO 4589-2 geëist.

Met de brandbaarheidsclassificatie UL 94 V0 voldoen de onversterkte polyamiden die worden gebruikt voor de aansluitklemmen van Phoenix Contact aan beide eisen.

Terug naar boven

Brandgedrag volgens NF F 16-101 / NF F 16-102

NF F 16-101 beschrijft aan de hand van twee indices (I en F) de brandbaarheid van kunststoffen. De volgende tests worden daarbij doorlopen:

 • gloeidraadtest (NF EN 60695-2-10 en NF EN 60695-2-11)
 • zuurstofindex (NF EN ISO 4589-2)
 • rookgastoxiteit (NF X 70-100)
 • rookgasopaciteit (NF X 10-702)

Index I wordt aan de hand van de tabel berekend uit de resultaten van de gloeidraadtest
en de zuurstofindex. Hierbij is I0 de beste en I4 de slechtste classificatie.

 • I0 - zuurstofindex 70 % - gloeidraad 960°C, geen vlamvorming
 • I1 - zuurstofindex 45 % - gloeidraad 960°C, geen vlamvorming
 • I2 - zuurstofindex 32 % - gloeidraad 960°C, geen vlamvorming
 • I3 - zuurstofindex 28 % - gloeidraad 850°C, geen vlamvorming
 • I4 - zuurstofindex 20 % - gloeidraad 850 °C, vlam dooft snel

 

De F-index wordt bepaald uit de meting van de rookgasopaciteit en de rookgastoxiteit. Hierbij gelden voor de rookgastoxiteit de volgende stofconcentraties in mg/m³ als kritisch:

 • koolmonoxide (CO) 1750
 • kooldioxide (CO2) 90.000
 • zoutzuur (HCl) 150
 • broomwaterstofzuur (HBr) 170
 • blauwzuur (HCN) 55
 • vloeizuur (HF) 17
 • zwaveldioxide (SO2) 260

Aan de hand van de testresultaten wordt een ondoorzichtigheidsindex bepaald, die afhankelijk van de waarde de classificatie F0 – F5 krijgt toegewezen. Hierbij is F0 de beste en F5 de slechtste classificatie. De aansluitklemmen van Phoenix Contact bereiken de classificatie I2 / F2.

Terug naar boven

Oppervlaktebrandbaarheid volgens ASTM E 162 (NFPA 130)

Testen van de oppervlaktebrandbaarheid  

Testen van de oppervlaktebrandbaarheid

Om de oppervlaktebrandbaarheid van kunststoffen te beoordelen, wordt er volgens ASTM E 162 een Flame Spread Index opgesteld, die informatie geeft over de vlamuitbreiding onder bepaalde testomstandigheden.
 
Hiertoe wordt een testexemplaar (152x457x25,4 mm) onder een hoek van 30° met een warmtebron (815 °C) bestraald en aan het bovenste deel blootgesteld aan een open vlam. Tijdens de 15 minuten durende test wordt de tijd bepaald waarin de voorzijde van de vlam twee 76 mm uit elkaar liggende meetpunten bereikt. Aan de hand van het resultaat van deze vlamuitbreidingstijd en een berekende wamteontwikkelingsfactor wordt de Flame-Spread-Index samengesteld.

In het Amerikaanse railverkeer bedraagt de maximum grenswaarde 35. Verder wordt tijdens de test het smeltgedrag van de kunststof beoordeeld. De aansluitklemmen van Phoenix Contact bereiken een Flame Spread Index van 5, vormen geen brandende druppels en liggen daarmee ver onder de maximaal toelaatbare waarden van de Federal Railroad Administration (FRA) van het Amerikaanse Department of Transportation.

Terug naar boven

Rookgasontwikkeling volgens ASTM E 662 (NFPA 130)

Rookgasontwikkeling volgens ASTM E 662  

Rookgasontwikkeling volgens ASTM E 662

In de norm ASTM E 662 is een procedure opgenomen ter beoordeling van de specifieke optische dichtheid van rook tijdens een open brand resp. een smeulende brand. Hiertoe wordt de procentuele lichtdoorlaatbaarheid gemeten in verhouding tot de omvang van de brand.

Hiertoe wordt een testexemplaar (76x76x25 mm) in een door de NBS (National Bureau of Standards) gedefinieerde rookdichte kamer geplaatst. Het testexemplaar wordt bestraald met een warmte van 2,5 W/cm². Vervolgens worden gedurende 20 minuten de volgende processen gesimuleerd:

 • verbranding bij open vlam
 • smeulende brand, vermijding van open vlam

Voor beide processen zijn er speciale grenswaarden m.b.t. de optische rookdichtheid, die na 1,5 en 4 minuten worden opgenomen:

 • specifieke optische rookdichtheid (Ds1,5) – grenswaarde 100
 • specifieke optische rookdichtheid (Ds4) – grenswaarde 200
 • maximale rookdichtheid (Dm) tijdens de 20 minuten

De voor de aansluitklemmen van Phoenix ‍Contact toegepaste polyamiden voldoen volgens ASTM E 662 aan alle eisen van de Federal Railroad Administration (FRA) van het Amerikaanse Department of Transportation.

Terug naar boven

Rookgastoxiteit volgens SMP 800 C

SMP 800 C beschrijft de maximaal toelaatbare waarden van giftige rookgassen tijdens de verbranding van kunststof. In vergelijking met de BSS 7239 (Boeing-standaard), geeft deze norm nog nauwkeurigere meetprocedures voor de kwalitatieve en kwantitatieve bepaling van toxische rookgassen die tijdens de volledige verbranding van het testexemplaar ontstaan. Hiertoe wordt gedurende de ASTM E 662-test tussen de 4e en 19e minuut 6 liter rookgas aan de NBS-kamer onttrokken en naar de analyse geleid.

SMP 800 C-grenswaarden van toxische rookgassen in ppm:

 • koolmonoxide (CO) 3.500
 • kooldioxide (CO2) 90.000
 • stikstofoxide (NOX) 100
 • zwaveldioxide (SO2) 100
 • zoutzuur (HCl) 500
 • broomwaterstofzuur (HBr) 100
 • vloeizuur (HF) 100
 • blauwzuur (HCN) 100

De door Phoenix Contact toegepaste polyamiden onderschrijden de kritische concentraties met een veelvoud.

Terug naar boven

Halogeenvrije vlamvertragers

Als halogenen gelden onder andere de chemische elementen fluor, chloor, broom en jodium. Eén
van de eigenschappen van vooral broomhoudende halogeenverbindingen heeft betrekking op het reduceren van de brandbaarheid bij toepassing in kunststoffen. Bij verbranding ontstaan hier echter giftige corrosieve rookgassen die ook tot secundaire schade kunnen leiden.

Om deze reden past Phoenix Contact geen vlambeveiligingssystemen toe met halogeenhoudende additieven. Zowel polyamide, polycarbonaat, polycarbonaat/acrylnitril butadien styrol (PC/ABS) en polyolefine zijn uitgerust met halogeenvrije vlamvertragers.

De aansluitklemmen van het CLIPLINE complete-systeem zijn vervaardigd van polyamide 6.6 (PA 6.6) met brandbeveiligingsclassificatie UL 94 V0. Deze polyamiden worden volgens de laatste stand der techniek halogeenvrij met melaminecyanuraat als vlamvertrager toegepast.

De aansluitklemmen van Phoenix Contact zijn hierdoor zonder uitzondering helemaal halogeenvrij.

Terug naar boven

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20