Takaisin

Salamavirtojen vaikutukset

Mitä seurauksia on salamaniskujen aiheuttamilla vaurioilla? Miten rakennukset ja järjestelmät voidaan suojata salamoilta?

Salamaniskujen aiheuttamat välilliset vahingot ja pysyvät vauriot

Salamaniskujen tuomasta energiasta riippuen rakennuksiin ja järjestelmiin voi tulla valtavia vaurioita, jotka voivat aiheuttaa muita välillisiä vahinkoja.
 
Asuin- ja liikerakennusten alueilla, joissa ihmisiä liikkuu säännöllisesti, tällaiset vauriot ilmenevät heti. Vaurioita rajoittaviin aputoimenpiteisiin voidaan yleensä ryhtyä pikaisesti, joten vaurioiden laajuus voidaan arvioida nopeasti ja konkreettisesti. Järjestelmän tärkeiden osien välitön korjaus ja uudelleenkäyttöönotto voi estää välillisiä vahinkoja.

Salamaniskujen aiheuttamat välilliset vahingot ja pysyvät vauriot

Avoimissa tai laajoissa järjestelmissä ei ole yleensä mahdollisuutta jatkuvaan henkilöiden suorittamaan valvontaan. Järjestelmien pysyvät tai korjattavissa olevat vauriot havaitaan usein vasta välillisten vahinkojen kautta. Tästä syystä käytetään yhä useammin älykkäitä monitorointijärjestelmiä, jotka valvovat koko ajan laitteistojen eri toimintatiloja ja ilmoittavat tulokset välittömästi keskusohjaukseen. Se mahdollistaa välittömän reagoinnin vaurioihin ja välillisten vahinkojen sekä pitkien seisokkiaikojen välttämisen.

Tähän mennessä ei ollut olemassa mitään mittausjärjestelmää, joka pystyy tunnistamaan ja arvioimaan luotettavasti laitteistoon osuvat salamaniskut. Siksi ei myöskään ole ollut olemassa vaurio- tai häiriöilmoitusta tällaisista tapahtumista.

Erityisen salama-arkoja ja alttiissa paikoissa olevia järjestelmiä ovat esimerkiksi tuulivoimalat, energialaitokset, laaja-alaiset teollisuuslaitokset ja rautatierakenteet. Tällaisissa järjestelmissä on periaatteessa erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta toteuttaa saumattomia salamansuojaustoimenpiteitä.
 

Salamavirran mittausjärjestelmä LM-S

Salamavirran mittausjärjestelmä LM-S  

Salamavirran mittausjärjestelmä on ainutlaatuinen

Phoenix Contactin salamavirran mittausjärjestelmä LM-S on tarkoitettu salamaniskujen mittaukseen ja analysointiin. Se koostuu monitorointiyksiköstä ja anturista, joka on asennettu salamasuojausjärjestelmän johtimiin.

Tämä mittausjärjestelmä hyödyntää Faraday-ilmiötä salamoiden syöksyvirtojen suuruuden ja suunnan analysoinnissa, joita esiintyy maadoitusjohtimissa. Silloin anturin valoaalto taipuu magneettikentän vaikutuksesta ja taipuminen analysoidaan mittaustuloksena. Myös tiedonsiirto tapahtuu valokaapelia pitkin.

Tämä tarjoaa ratkaisevia etuja verrattuna signaalinsiirtoon kuparijohdolla. Mittausjärjestelmän ympärillä esiintyvät salamavirrat eivät voi enää vaikuttaa tiedonsiirtosignaaliin tai kytkeytyä siirtovälille. Näin monitorointiyksikön elektroniikka voi hyödyntää luotettavaa ja EMC-ratkaisujen mukaista vaaratonta signaalia.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260