Kvalitetskontroll av produkter

Jernbaneprodukter og jernbanestandarder Kompakt sammenfatning av våre produkter og standarder for jernbaneindustrien

De viktige standardene for jernbaneteknikk er EN 45545 for brannbeskyttelse samt EN 50155, som ofte også betegnes som jernbanestandard. Denne inneholder igjen bl. a. krav for støt og vibrasjon (EN 61373) samt for elektromagnetisk kompatibilitet (EN 50121). For å gjøre disse jernbanelevante standardene mer forståelige og for å vise deg hvilke produkter og løsninger Phoenix Contact har for jernbaneteknikk i sin portefølje har vi utformet dokumentene som er beskrevet nedenfor. Utover dette har Phoenix Contact siden april 2008 vært sertifisert i henhold til International Railway Industry Standard (IRIS). 

Tog med produktportefølje for jernbaneindustrien

Produkter for jernbaneteknikken

Vi tilbyr en kompakt sammenfatning som kan lastes ned,
og som viser deg hvilke av de normative kravene som oppfylles av de forskjellige produktgruppene. Videre finner du vår omfattende jernbanespesifikke produktportefølje med rekkeklemmer i en egen fil.

Kompass med normer for jernbaneteknikk

Railway Guide for normer og standarder for jernbaneteknikk

Vår veiledning gir deg en oversikt over gjeldende normer og standarder som er internasjonalt relevante for jernbaneindustrien. Kravene og bruksområdene for jerbanestandardene forklares, og underbygges oversiktlig i form av grafikker. Videre vises gjennomføringen av alle nødvendige tester.

Aktuell nedlasting inneholder informasjon om temaet brannvern etter EN 45545 og utvides fortløpende. Dokumentet suppleres med ytterligere temaer som er relevante for jernbanen. Med neste oppdatering følger støt- og vibrasjonskontroll (EN 61373, EN 50155 og IEC 60068).