Tilbake til oversikten

Konsekvenser av lynstrøm

Hvilke konsekvenser får skader som følge av lynnedslag? Hvordan kan anlegg og bygninger beskyttes?

Følgeskader og ødeleggelser etter lynnedslag

Avhengig av energimengden fører lynnedslag til massive ødeleggelser på anlegg og bygninger, som igjen kan gi følgeskader.
 
På boligområder eller industrielle områder der det ofte ferdes mennesker, vil slike skader bli oppdaget umiddelbart. Hjelpetiltak for å begrense skaden kan i de fleste tilfeller iverksettes i løpet av kort tid. Etter en slik hendelse kan skadomfanget evalueres tilsvarende raskt og konkret. Umiddelbare reparasjoner og oppstart av viktige anleggsfunksjoner kan forhindre følgeskader.

Følgeskader og ødeleggelser etter lynnedslag

Utsatte anlegg eller anlegg som strekker seg over større arealer kan vanligvis ikke overvåkes konstant. Større eller mindre skader på anlegget oppdages ofte først fordi følgeskader har oppstått. Derfor bruker man nå stadig oftere intelligente overvåkingssystemer som overvåker de forskjellige funksjonsstatusene i anlegget permanent og signaliserer hendelsene omgående til en sentral styreenhet. Det gjør det også mulig å reagere på feil umiddelbart og unngå følgeskader samt lange stillstandstider.

Så langt har man ikke hatt et målesystem for å oppdage og evaluere lynnedslag i anlegg. Derfor har man heller ikke hatt funksjoner som kunne melde fra om feil eller skader som følge av nedslagene.

Vindanlegg, anlegg for generering av energi, større industribedrifter og jernbaneanlegg er spesielt utsatt for lyn. Ved slike anlegg er det meget vanskelig, om ikke helt umulig, å iverksette komplette tiltak som gir beskyttelse mot lyn.
 

Lynstrømmålesystem LM-S

Lynstrømmålesystem LM-S  

Det unike lynstrømmålesystemet

For å gjenkjenne og evaluere lynnedslag har Phoenix Contact utviklet Lightning Monitoring System, LM-S. Det består hovedsakelig av en evalueringsenhet og en sensor som er montert på lynbeskyttelsesanleggets avledning.

Dette målesystemet tar utgangspunkt i faraday-effekten hhv. den magnetooptiske effekten for å analysere høyde og retning på den lynstrømmen som oppstår i lynavledninger. I den forbindelse påvirkes en lynbølge magnetisk, og effekten evalueres som måleresultat. Signaloverføringen foregår også via optiske fibre.

Sammenlignet med signaloverføring via kobberledning gir dette betydelige fordeler. Lynstrøm som oppstår i målesystemets omgivelser, kan ikke lenger påvirke lyssignalet eller koble seg inn i overføringsstrekningen. Dermed gir evalueringsenhetens elektroniske system et signal som er absolutt pålitelig og helt problemfritt med hensyn til EMC-kompatibilitet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00