Tilbake til oversikten

Signaloverføring og overvåking

Hvordan kommer det registrerte signalet fra sensoren til evalueringsenheten? Hvordan  evalueres måleresultatene der? Hvordan kan systemet minimere vedlikeholdsarbeidet? Svaret finner du på de neste sidene.

Systemgrensesnitt og signaloverføring

RJ-45 Ethernet-grensesnitt  

RJ-45 Ethernet-grensesnitt

Evalueringsenheten implementeres lett i standardnettverk via RJ-45 Ethernet-grensesnittet. Både tilgangen til innsamlede data og konfigureringen av systemet foregår med en intern nettserver. Nettgrensesnittet kalles opp via nettleseren til en tilkoblet PC (IP-adresse).

Fjernovervåking

Visning av belastningsverdier på en mobiltelefon  

Visning av belastningsverdier på en mobiltelefon

Lynnedslag i vanskelig tilgjengelige anlegg eller anlegg som ligger langt unna, f.eks. offshore-vindparker, er meget vanskelig å oppdage, hvis de lar seg oppdage i det hele tatt. Systemet for registrering av lyn, LM-S, stiller alle måledata til disposisjon via det integrerte nettgrensesnittet. Via fjerntilgang kan man slik hente opp informasjon om anleggets belastningsstilstand til enhver tid, f.eks. ved hjelp av en smarttelefon.

Forebyggende vedlikehold

Ved hjelp av evaluerte data kan den faktiske belastningen av anlegget estimeres med stor grad av sikkerhet. Måleresultatene er alltid oppdatert og muliggjør forebyggende vedlikehold. Hvis det må antas at det har oppstått skader på et anlegg, går det raskt å iverksette tiltak for å unngå følgeskader. Driftsstans kan dermed holdes på et  minimum eller også unngås helt. Hvis måleresultatene viser en minimal og ukritisk belastning, spares man for unødvendig vedlikeholds- eller servicearbeid.

Fjernkontakt

Evalueringsenheten har også et koblingsrelé med fjernkontakt. For hver hendelse sender denne N/C-en ut en kort impuls som kan evalueres av en måler. Dermed kan man også foreta en enkel eller ekstra evaluering av antall lynnedslag i et anlegg. Relekontakten inntar utgangsposisjon først etter at systemet er startet opp. Releet utløser ved systemfeil. Via fjernkontakten kan man også hente opp informasjon om systemets tilgjengelighet.

Fjernkontakt

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00