Lynstrømmålesystem

Registrering av lynstrøm

Registrering og evaluering av lynstrøm

Sørg for at du alltid har full oversikt over anleggene, og at du kan reagere tidsnok på belastninger.

Lynnedslag kan forårsake enorme skader på bygninger og anlegg. Kontinuerlig overvåking ved hjelp av personer er tilnærmet umulig på utsatte eller store anlegg, og ødeleggelser oppdages derfor ofte altfor sent. Lynstrømmålesystemet LM-S fra Phoenix Contact ble utviklet for at man skal kunne oppdage og evaluere lynnedslag tidsnok. På de neste sidene får du vite hvordan systemet fungerer og hvilke bruksområder som er mulig.

White paper til lynstrømmålesystem

White paper lynstrømmålesystem

White paper lynstrømmålesystem

I vår white paper "Registrere og evaluere lynstrøm" får du kunnskap om prinsippet bak den magneto-optiske effekten. 

Skaff deg en oversikt over denne effekten og undersøk om systemet er egnet for tilstandsoptimalisert vedlikehold. 

Hermes Award 2012 for lynstrømmålesystemet

Hermes Award 2012  

Lynstrømmålesystem LM-S

I 2012 ble lynstrømmålesystemet utmerket med den ettertraktede internasjonale teknologiprisen Hermes Award.

Hermes Award har hvert år siden 2004 blitt tildelt av Deutsche Messe AG for utmerkede, nyskapende produkter.

Du finner mer informasjon om prisutdelingen under følgende lenke.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00