Tilbake til oversikten

Transformatorstasjon

Lynnedslag i høyspentledninger fører til belastning av transformatorene i transformatorstasjoner. Ofte er det foran transformatorene koblet elementer som gjør at støtstrøm fra innkoblet overspenning avledes mot jord. Som beskyttende elementer ble det tidligere hovedsakelig benyttet gnistgap. I de siste årene har man i større grad valgt å bruke varistorer.

Prinsipiell visning av en LM-S-applikasjon med en transformatorstasjon som eksempel

Prinsipiell visning av en LM-S-applikasjon med en transformatorstasjon som eksempel

Ved hjelp av LM-S kan den faktiske belastningen av de beskyttende elementene registreres og evalueres. Slik kan belastningsgrenser oppdages tidsnok, og berørte beskyttelseselementer kan skiftes ut.

Sensorene installeres på avlederne mellom beskyttelseselementene og jord. Optiske fibre overfører målesignalene til evalueringsenheten, som er montert i et separat automatikkskap.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00