Tilbage til oversigten

Signaloverførsel og overvågning

Hvordan kommer det registrerede signal fra sensoren til registreringsenheden? Hvordan bearbejdes måleresultater der? Hvordan kan systemet minimere vedligeholdelsesindsats? Svaret findes på de følgende sider.

Systemgrænseflade og signaloverførsel

RJ45 Ethernet-grænseflade  

RJ45 Ethernet-grænseflade

Registreringsenheden kan nemt integreres i standardnetværk over RJ45 Ethernet-grænsefladen. Både adgangen til registrerede data og konfigurationen af systemet sker over en intern webserver. Webgrænsefladen hentes ved hjælp af IP-adressering over en tilsluttet pc's internetbrowser.

Fjernovervågning

Visning af belastningsværdier på en mobiltelefon  

Visning af belastningsværdier på en mobiltelefon

Lynnedslag i svært tilgængelige eller fjerntliggende anlæg såsom offshore-vindparker kan ikke registreres eller kun med store udgifter til følge. Lynregistreringssystemet LM-S gør alle måledata tilgængelige over den integrerede web-interface. Således kan der med fjernadgang, f.eks. med en smartphone til hver en tid hentes information om anlæggets belastningssituation.

Præventiv vedligeholdelse

Med de registrerede data kan et anlægs egentlige belastning vurderes meget nøjagtigt. Måleresultaterne er altid aktuelle og muliggør en præventiv vedligeholdelse. Når en beskadigelse af anlægget kan være på tale, kan der hurtigt træffes foranstaltninger for at undgå følgeskader. Udfaldstider kan dermed reduceres eller helt undgås. Men hvis der ud fra måleresultaterne kan afledes en minimal ukritisk belastning af anlægget, spares dermed unødig vedligeholdelses- eller serviceindsats.

Remote-kontakt

Registreringsenheden har også et koblingsrelæ med remote-kontakt. Ved hændelser giver denne brydekontakt en kort impuls, som kan registreres af en tæller. Det er dermed også muligt at registrere antallet af lynnedslag i anlægget, som har fundet sted. Relækontakten indtager først sin hvileposition efter systemets start. Og ved systemfejl frafalder relæet. Over remote-kontakten kan systemets parathed dermed også hentes frem.

Remote-kontakt

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk