Terug naar het overzicht

Signaaloverdracht en bewaking

Hoe komt het geregistreerde signaal van de sensor naar de analyser? Hoe worden de meetresultaten daar geanalyseerd? Hoe kunnen onderhoudswerkzaamheden door het systeem worden geminimaliseerd? Op de volgende pagina's vindt u het antwoord.

Systeeminterface en signaaloverdracht

RJ45-Ethernet-interface  

RJ45-Ethernet-interface

De analyser kan via de RJ45-Ethernet-interface in standaard netwerken worden geïntegreerd. De toegang tot de geregistreerde gegevens en de configuratie van het systeem vinden via de interne webserver plaats. De webinterface wordt via de internetbrowser van een aangesloten PC via IP-adressering opgeroepen.

Bewaking op afstand

Weergave van de belastingswaarden op een mobiele telefoon  

Weergave van de belastingswaarden op een mobiele telefoon

Blikseminslagen in moeilijk toegankelijke of verafgelegen installaties, offshore windparken bijvoorbeeld, kunnen niet of alleen met grote moeite worden geconstateerd. Het bliksemmeetsysteem LM-S maakt alle meetgegevens via de geïntegreerde webinterface beschikbaar. Zo kan door toegang op afstand, bijv. met een smart phone, op elk moment de belastingssituatie van de installatie worden opgevraagd.

Preventief onderhoud

Met de geanalyseerde gegevens kan de daadwerkelijke belasting van een installatie zeer nauwkeurig worden ingeschat. De meetresultaten zijn altijd actueel en maken preventief onderhoud mogelijk. Als van een beschadiging van de installatie uitgegaan dient te worden, kunnen snel maatregelen worden getroffen om gevolgschade te voorkomen. Er kunnen dan uitvaltijden worden verkleind of zelfs vermeden. Als echter uit de meetresultaten een minimale onkritische belasting van de installatie kan worden afgeleid, bespaart dit onnodige onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.

Remote contact

De analyser heeft ook een schakelrelais met naar buiten gevoerd remote contact. Dit verbreekcontact geeft bij elke gebeurtenis een korte impuls, die door een counter kan worden geanalyseerd. Zo bestaat ook de mogelijkheid tot een eenvoudige of extra analyse van het aantal blikseminslagen in de installatie. Het relaiscontact neemt zijn rustpositie pas in na inbedrijfstelling van het systeem. En bij systeemstoringen valt het relais af. Zo kan via het remote contact ook de systeembeschikbaarheid worden opgevraagd.

Remote contact

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten