Distributeri za tržište Republike Hrvatske

Nabla Plus d.o.o.
Lukoranska 2, 10000 Zagreb
Phone: +385 1 3689 900
Fax: +385 1 3689 901
E-mail: nabla@nabla-plus.hr
www.nabla-plus.hr

ATTERO TIM d.o.o.
Vukomerec 45, 10000 Zagreb
Phone: +385 1 2370 389
Fax: +385 1 2307 136
E-mail: info@attero-tim.hr
www.attero-tim.hr

Distributeri za tržište Bosne i Hercegovine

ELNOS BL - Banja Luka
Blagoja Parovica 100 E, 78000 Banja Luka, BiH
Phone: +387 51 492 222
Fax: +387 51 492 200
E-mail: officebl@elnosgroup.com
www.elnosgroup.com

Unis Telekom d.d.
Dr. Ante Starčevića 50, 88000 Mostar, BiH
Phone +387 36 445 313
Fax +387 36 445 323
E-mail: unis@unistelekom.ba
www.unistelekom.ba

Distributer za tržište Crne Gore

ELKO TIM
Ul. Andrije Paltašića 26, 81000, Podgorica, Crna Gora
Phone: +382 20650 830
E-mail: elkotim@elkotim.me
www.elkotim.me

Distributer za tržište Kosova

Elektro DT Projekt
Vushtrria St., Nr. 4, 10000, Priština, Kosovo
Phone: +377 44 200 551
Fax: +381 38 544 321
E-mail: info@elektrodtprojekt.com
www.elektrodtprojekt.com